Tandvårdsstöd

Om du bedömts behöva nödvändig tandvård betalas den inom samma högkostnadsskydd som läkarbesök.

Tandvårdsstödet behovsprövas och för att få denna förmån ska du ha ett tandvårdsstödsintyg som du beställer via din handläggare.

Du har rätt till tandvårdsstöd om du:

  • Har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller får vård och omsorg i hemmet.
  • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.

Tandvårdsstödet omfattar:

  • Personligt besök av en tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun.
  • Tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel lagningar och tandproteser samt behandling av tandhygienist som stöd till den dagliga munvården.
Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023