Att bli äldre i Tyresö

Som äldre i Tyresö kommun erbjuds du en bra och värdig omsorg så att du kan fortsätta leva och bo tryggt och självständigt. Här hittar du information om det stöd, service och omvårdnad som Tyresö kommun erbjuder.

Äldreomsorg

Om du är över 65 år och inte kan klara de vardagliga sysslorna själv eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen. Om hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om stöd genom att kontakta en handläggare eller genom att använda vår E-tjänstportal Länk till annan webbplats.. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga. Handläggaren utreder dina behov tillsammans med dig, och eventuellt någon närstående.

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.
Hur man överklagar ett beslut

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023