Balansskola

Fallolyckor är ett stort samhällsproblem. Det kan kanske vara svårt att tro, men faktum är att fallskador orsakar flest antal dödsolyckor bland äldre varje år. Och dubbelt så många kvinnor som män drabbas. Tyresö kommun därför har valt att anordna en balansskola för att minska risken för fallolyckor. Målet är att förbättra balansen och öka tryggheten för Tyresös äldre invånare, såväl i den egna hemmiljön som vid promenader och utevistelser.

En 90-årig kvinna som tränar med sin PT. Balansskola, balans

Vad är balansskolan?

Balansskolan i Tyresö består av tre kurstillfällen. Under kursens gång lär sjukgymnaster och arbetsterapeuter ut hur du enkelt, och med små medel, kan förbättra din balans. Det handlar till viss del om praktiska balansövningar som vi tränar tillsammans, men också om vikten av en god kosthållning.

Vi pratar om motion och att ta hand om sin kropp på olika sätt. Kursen lär också ut hur du kan säkra ditt hem, så att risken för fall minskar. Kursen är kostnadsfri.

Målet med kursen är att du som deltagare ska få goda förutsättningar för en tryggare vardag, med en minskad risk för fallolyckor. Du ska också ha kunskap om hur du behåller så stor del av din mobilitet som möjligt, utifrån just dina fysiska förutsättningar.

Varför behövs balansskolan?

Under 2017 skadades 10 373 äldre personer i åldern 65 år och över i fallolyckor, i Stockholms län*. Av dessa var 6 658 kvinnor. Även fall som inte leder till någon fysisk skada kan få allvarliga konsekvenser för äldre personers fysiska funktionsförmåga och livskvalitet. Rädsla att falla igen är en vanlig följd, som ofta leder till inaktivitet, ökat hjälpbehov i vardagen – och en ökad risk för nya fall.

Mot denna bakgrund har Tyresö kommun valt att anordna en balansskola, som ett förebyggande arbete för att minska risken för fallolyckor bland äldre.

*Öppna jämförelser folkhälsa 2019

Vilka kan anmäla sig?

Balansskolan är till för Tyresöbor över 70 år, men är även öppen för yngre personer som upplever att de har balansproblem.

Kurstillfällen våren 2024

Balansskolan anordnas för tillfället med datum under januari, februari, mars och april. Varje grupp träffas under tre tillfällen.

Grupp 1

Datum: 25 januari, 1 februari och 8 februari
Tid: Kl 12.30-14.30
Plats: Kopp och Själ, Kyrkogränd 14, Tyresö
Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 22 januari genom att ringa tel 070-488 96 29. Begränsat antal platser.

Grupp 2

Datum: 1 mars, 8 mars och 15 mars
Tid: Kl 12.30-14.30
Plats: Studierummet på Björkbacken, Bollmoravägen 28 D, Tyresö
Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 26 februari genom att ringa tel 070-488 96 29. Begränsat antal platser.

Grupp 3

Datum: 11 april, 18 april och 25 april
Tid: Kl 12.30-14.30
Plats: Kopp och Själ, Kyrkogränd 14, Tyresö
Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 8 april genom att ringa tel 070-488 96 29. Begränsat antal platser.

Grupp 4

Datum: 16 maj, 23 maj och 30 maj
Tid: Kl 12.30-14.30
Plats: Kopp och Själ, Kyrkogränd 14, Tyresö
Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 13 maj genom att ringa tel 070-488 96 29. Begränsat antal platser.

Instruktionsfilm med balansövningar

Tyresö kommun har tagit fram en film med balansövningar som du enkelt kan göra hemma för att öva upp din balans. I filmen får du också nyttiga råd om hur du kan säkra din hemmiljö – och vad du ska tänka på för att minska risken för fallolyckor.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 1 mars 2024