Annas vård och hemtjänstteam AB

Det här är en presentation av en av flera utförare som godkänts av Tyresö kommun. Informationen är baserad på uppgifter från utföraren.

Annas vård och hemtjänst AB. Logotype.

Annas vård och hemtjänstteam AB

Utför hemtjänst (omvårdnad och service) för vuxna samt ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL för vuxna. Företaget är verksamt i Tyresö sedan 2015 och är även verksamt i Nacka sedan 2009.

Vår profil

Vi erbjuder personlig vård och omsorg nära dig. Vår grundvärdering bygger på att varje människa är unik och att hjälpen utformas efter dina förutsättningar och behov. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans hur hjälpen ska utföras. – Allt för att erbjuda individuellt anpassad stöd i vardagen. Vårt viktigaste mål är att du är nöjd.

Kompetens vi garanterar

Våra medarbetare är kunniga och engagerade. Majoriteten av vår personal har relevant utbildning och många års erfarenhet inom vård och hemtjänst.

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster, endast biståndsbedömda insatser.

Så här garanterar vi:

Trygghet – Det är viktigt att du känner trygghet. Detta uppnår vi bland annat genom att du får träffa, så långt det är möjligt, samma personer under den dagliga omvårdnaden. Vi arbetar med ett mobilt rapporteringssystem, som visar vem av våra anställda som är hos dig. Detta skapar trygghet för dig och dina anhöriga.

Tillgänglighet – Vi är tillgängliga mellan klockan 07.00-22.00. Vi har möjlighet att skicka ut personal med kort varsel vid akuta ärenden.

Kontinuitet – För att öka kontinuiteten för dig är våra grupper uppdelade efter geografiska områden.

Kontakt

Annas vård och hemtjänst team AB
Ältavägen 202, 138 30 Nacka
www.annas-vht.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Rim Riahi
Tel: 08-718 21 60, 076-390 42 64
info@annas-vht.se


Äldre- och omsorgsförvaltningen
Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Tel: 08-578 291 00 Fax: 08-712 87 52
kommun@tyreso.se
www.tyreso.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 19 april 2021