Annas vård och hemtjänstteam AB

Det här är en presentation av en av flera utförare som godkänts av Tyresö kommun. Informationen är baserad på uppgifter från utföraren.

Annas vård och hemtjänst AB. Logotype.

Annas vård och hemtjänstteam AB

Utför hemtjänst (omvårdnad och service) för vuxna samt ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL för vuxna. Företaget är verksamt i Tyresö sedan 2015 och är även verksamt i Nacka sedan 2009.

Vår profil

Vi erbjuder personlig vård och omsorg nära dig. Vår grundvärdering bygger på att varje människa är unik och att hjälpen utformas efter dina förutsättningar och behov. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans hur hjälpen ska utföras. – Allt för att erbjuda individuellt anpassad stöd i vardagen. Vårt viktigaste mål är att du är nöjd.

Kompetens vi garanterar

Våra medarbetare är kunniga och engagerade. Majoriteten av vår personal har relevant utbildning och många års erfarenhet inom vård och omsorg. Vi är Silvia-certifierade. En Silviacertifierad arbetsplats innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap.

Våra värderingar, som är grunden i personalens arbete, är:

  • Självbestämmande - Du och dina önskemål är vårt viktigaste fokus.
  • Kvalitet - Vi vill erbjuda dig den bästa kvalitén i hjälpen som utförs.
  • Trygghet - Du ska vara trygg och kunna påverka din situation och hjälp.

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster, endast biståndsbedömda insatser.

Så här garanterar vi:

Trygghet – Att kunna vara delaktig i din genomförandeplan är en självklarhet. Det viktiga är att du kan påverka din hjälp om behoven förändras. Vi arbetar ständigt med personalkontinuitet så att du ska känna dig trygg med medarbetarna som kommer. Vi arbetar med ett mobilt rapporteringssystem. På så sätt finns en total transparens om vem som varit hos dig och att du fått den tid som beviljats.

Tillgänglighet – Vi är tillgängliga mellan klockan 07.00-22.00. Tillgänglig arbetsledare nås per telefon under helger. Vi har möjlighet att skicka ut personal med kort varsel vid akuta ärenden.

Kontinuitet – För att öka kontinuiteten för dig är våra grupper uppdelade efter geografiska områden. Vi arbetar för att du ska få så god personkontinuitet som möjligt.

Kontakt

Annas vård och hemtjänst team AB
Ältavägen 202, 138 30 Nacka
www.annas-vht.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Maria Hjorth
Tel: 08-718 21 60, 072-300 05 55
info@annas-vht.se


Äldre- och omsorgsförvaltningen
Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Tel: 08-578 291 00 Fax: 08-712 87 52
kommun@tyreso.se
www.tyreso.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 10 november 2023