Äldre man ger äldre kvinna en lite blomma.

Kommunal hemtjänst

Tyresö kommunala hemtjänst erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning hemtjänstinsatser dygnet runt.

Våra tjänster

När du kontaktar socialtjänsten för att ansöka om hjälpinsatser från hemtjänsten, beslutar biståndshandläggare tillsammans med dig vilka insatser du får beviljade.

Exempel på det du kan ansöka om:

  • Omvårdnadsinsatser – du kan få hjälp med din personliga omvårdnad som kan innebära till exempel hjälp med påklädning, dusch eller promenad.
  • Serviceinsatser – du kan få hjälp med tvätt, städning, inköp samt enklare matlagning.
  • Matdistribution – du kan få färdiga matlådor levererade av hemtjänstpersonalen från till exempel restaurang Utsikten.
  • Ledsagning – om du har svårt att gå ut själv kan du få sällskap av en hemtjänstpersonal när du behöver besöka läkare, gå till frisör eller besöka kulturella tillställningar.
  • Avlösarservice - innebär att hemtjänstpersonal kan lösa av den som vårdar en anhörig i hemmet för att ge möjlighet för den som vårdar att utföra ärenden eller för rekreation.
  • Trygghetslarm – om du ofta oroar dig för att till exempel ramla, kan ett trygghetslarm vara ett bra alternativ. Larmet som sitter på armen eller runt halsen ger dig möjlighet att få hjälp när som helst på dygnet. Vi installerar trygghetslarm och om du larmar kommer vi inom 30 minuter.

Kvalitet

Den viktigaste garanten för hög kvalitet är att du som kund känner dig trygg, är välinformerad, att du känner att du är lyssnad på, och att du som kund själv kan påverka utformning av dina hjälpinsatser. Den senaste brukarundersökningen visar på en hög kundnöjdhet.

Kontaktman

Du erbjuds en kontaktman som tillsammans med dig planerar, utifrån ditt biståndsbeslut och dina önskemål, hur och när dina insatser ska utföras. En genomförandeplan upprättas på det som ni har kommit överens om.

Personal

Medarbetarna i den kommunala hemtjänsten består av 98 procent undersköterskor och har lång erfarenhet av hemtjänst.

Vi har även specialistundersköterskor inom områdena palliativ vård, vård av personer med kognitiv-/demenssjukdom samt vård av personer med psykisk ohälsa.

Samtliga medarbetare arbetar enligt den nationella värdegrunden där tre värdegrundsledare ingår i verksamheten.

Sedan februari 2018 är den kommunala hemtjänsten Silviahemcertifierad. Det innebär att personalen genomgått en gedigen utbildning inom demensvård, genom stiftelsen Silviahemmet. I verksamheten arbetar också två Silviasystrar.

Personalgruppen får regelbunden handledning och reflektion enligt Silviahemmets vårdfilosofi.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 13 september 2021