Anhörig till person med beroende

Om du är anhörig till en person med missbruksproblem kan du få stöd och råd.

Genom kommunen kan du som anhörig kostnadsfritt söka enskilda stödsamtal, parsamtal eller familjesamtal. Du kan också delta i en anhöriggrupp.

Är du barn eller ungdom, och har föräldrar med missbruksproblem, kan du få enskilda samtal eller vara med i en grupp med andra i liknande situation.

Så här söker du stöd

Kontakta vuxenenheten om du behöver råd och stöd.

Kontakta Måsens anhöriggrupp på tel: 08-5782 74 80.

Länkar med mer information för dig som är anhörig:

Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats

Nationellt kompetenscentrumlänk till annan webbplats

Handbok för anhörigalänk till annan webbplats

Al-anon, föreninglänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Hitta på sidan