Anhörig till person med beroende

Genom kommunen kan du som anhörig kostnadsfritt söka enskilda stödsamtal, parsamtal eller familjesamtal. Du kan också delta i en anhöriggrupp.

Är du barn eller ungdom, och har föräldrar med missbruksproblem, kan du få enskilda samtal eller vara med i en grupp med andra i liknande situation.

Anhörigstöd till barn och föräldrar i familjer med beroende

Är du under 18 år och har en förälder, bonusförälder eller annan närstående vuxen som dricker eller tar droger? Eller funderar du själv på hur ditt eget eller din medförälders beroende påverkar era barn? Då är du välkommen till Resursenheten för att prata om det. Här träffar du en behandlare som är van vid att både prata om beroende och om hur beroendet påverkar dig som barn eller er som familj. Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte. Ring till resursenheten på 08 5782 96 02

Om du är anhörig till en person med missbruksproblem kan du får stöd och råd

Genom kommunen kan du som anhörig kostnadsfritt söka enskilda stödsamtal, parsamtal eller familjesamtal. Du kan också delta i en anhöriggrupp.

Är du barn eller ungdom, och har föräldrar med missbruksproblem, kan du få enskilda samtal eller vara med i en grupp med andra i liknande situation.

Så här söker du stöd

Kontakta vuxenenheten om du behöver råd och stöd.

Kontakta Måsens anhöriggrupp på tel: 08-5782 74 80.

Länkar med mer information för dig som är anhörig:

Måsens webbsida

Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats.

Handbok för anhöriga Länk till annan webbplats.

Al-anon, förening Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 8 december 2023