Korttidsplats

Korttidsplats kan beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Korttidsplats används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplatserna kan även användas som avlastning för de som vårdas i hemmet av anhörig.

Korttidsplats beviljas enligt socialtjänstlagen efter behovsbedömning, och kan bli aktuellt för till exempel de som vårdas i hemmet av anhörig, i form av tillfällig eller regelbunden avlastning. Insatsen kan även beviljas när boendesituationen eller omfattningen av andra biståndsinsatser behöver utredas.

Så här ansöker du

Ansökan om korttidsplats sker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen. Du kan också ansöka genom E-tjänstportalen Länk till annan webbplats., eller via ansökningsblanketten som du hittar under relaterad information nedan.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 29 december 2022

Hitta på sidan