Måsen öppenvårdsbehandling

Behandling för dig som missbrukar alkohol, droger eller är spelberoende. Tyresö kommun bedriver verksamheten i cen­trala lokaler. Vi erbjuder Tolvstegs­behandling, CRA, återfallsprevention, motiverande samtal och KBT-behandling. Vi har även anhörigstöd i form av enskilda samtal och
i grupp.

Vi finns i fräscha lokaler på Granbacksvägen 2 A.

Vilka kan få hjälp av Måsen?

För att kunna delta i Måsens öppenvårdsbehandling ska du vara bosatt i Tyresö kommun. Måsen erbjuder viss behandling som serviceinsats, dvs du kan vara anonym och själv kontakta Måsen direkt. Du kan också ansöka om biståndsbeslut för att få behandling på Måsen. Då kontaktar du vuxenenheten myndighet som gör en utredning tillsammans med dig. Behandlingen är kostnadsfri.

Är du nyfiken men ännu inte redo att söka hjälp?

Besök gärna vårt fredagsfika som vi har varje fredag kl 11-12. Passa på att ställa frågor och kolla in våra lokaler. Ingen anmälan och det är gratis!

Våra behandlings­metoder

Klicka på plusset så kan du läsa mer om våra olika behandlingsmetoder

Behandlingens syfte är att ge deltagaren kunskap om sin egen relation till alkohol, droger eller annan beroendeproblematik och förstå sjukdomen. Tolvstegsbehandling bygger på ett strukturerat program och ett aktivt deltagande.
Behandlingen sker i grupp och är på heltid, måndag till fredag.
I tolvstegsbehandlingen ingår det att du som deltagare även går på AA-/NA-möten eller liknande.

I CRA-behandling tittar vi dels på vad som utlöser ditt missbruk och vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål inom olika livsområden. Metoden bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi.

Programmet syftar till att främja beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att undvika återfall i alkohol, spel eller droger.
Syftet med kursen är bland annat att stärka och träna på färdigheter för ett nyktert liv och förmågan att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

I kognitiv beteendeterapi används metoder för att åstadkomma förändringar i tankar, känslor, beteende och livssituation.
Behandlingen sker i form av regelbundna enskilda samtal. Mellan samtalen får deltagaren hemuppgifter.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kallas även”tredjevågens beteendeterapi”. Förenklat går ACT ut på att skilja ut och medvetandegöra de tankar och känslor man har. I behandlingen lär du dig förstå när och hur de uppkommer och på vilket sätt de ställer sig i vägen för dig. Du behöver fortsätta göra det som är viktigt och som leder framåt trots närvaron av dessa tankar och känslor. ACT bygger på medveten närvaro och acceptans.

Motiverande samtal erbjuds både enskilt och i grupp och innebär behandlande motiverande samtal för att underlätta, tydliggöra och möjliggöra en förändringsprocess.

Enskild behandling

Samtliga behandlingsmetoder på Måsen kan i vissa fall också ske individuellt.

Anhörigstöd

Även du som är anhörig till någon som har problem med alkohol, spel, droger eller andra sinnesförändrande medel kan också få stöd, antingen enskilt eller i grupp.

Frågor och anmälan: johanna.lindholm@tyreso.se eller susana.halme@tyreso.se
Telefon eller SMS: 073-688 74 80 eller 072-469 52 17

Eftervård

Efter primärbehandling på Måsen ingår eftervård en gång per vecka.
Här fokuserar vi på hur du klarat av att hålla din uppnådda förändring och du får fortsatt stöd.

Anonymitet och nykterhet

Anonymitet

Personalen på Måsen lämnar inte ut uppgifter till någon utomstående som inte har del i behandlingen, om inte personen själv så önskar.

Nykter, drogfri och spelfri

För att en behandling ska vara verksam vill vi att du är nykter under din behandlingstid. Detta fyller flera syften – dels har du tillgång till ditt känsloliv i större utsträckning, dels innebär det en trygghet för såväl personal och deltagare att ingen är påverkad. Alla som deltar i grupp får blåsa i alkometer, och vid enskilda samtal på anmodan.

Kontakt

Behandlingsansvarig: Johanna Lindholm, tel 0736-88 74 80
Mottagningstelefon: tel 0724-69 50 97
Besöksadress: Granbacken 2 A. Närmaste busshållplats: Granängsringen

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 22 augusti 2023