Kommunala boendestödsgruppen

Genom vårt boendestöd kan du få praktisk, pedagogisk och social hjälp som syftar till att underlätta din vardag. Vi i Kommunala boendestödsgruppen har ett rehabiliterande arbetssätt och målet är att bygga upp en struktur som skapar förutsättningar för dig i ditt vardagsliv.

Vi gör det möjligt för dig att bo kvar hemma i din egen bostad och leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar och behov.

Vi kan också hjälpa och stötta dig i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner.

Personal

Vid all rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, relevant erfarenhet och utbildning. Vår personal består av undersköterskor.

Vi arbetar med metoden MI, en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Det här garanterar vi:

  • Kontinuitet: För att öka kontinuiteten tilldelas du två kontaktpersoner, Vi lägger stor vikt på en bra matchning vid valet av kontaktpersoner till dig.
  • Trygghet: Du erbjuds två kontaktpersoner som tillsammans med dig planerar, utifrån dina önskemål, hur och när dina insatser ska utföras. En genomförandeplan upprättas på det som ni har kommit överens om.
  • Tillgänglighet: Vi finns tillgängliga för dig som kund alla dagar mellan klockan 07.00 och 22.00.

Kvalitet

Du som kund ska känna dig trygg och vara delaktig, vi tar hänsyn till dina önskemål.

Kontakt

Kommunala boendestödsgruppen
Bollmoravägen 28 C, 135 41 Tyresö

Enhetschef: Stephanie Berg tel 08-578 284 22. E-post: stephanie.berg@tyreso.se
Samordnare: Jill Häggblom tel 08-578 283 36. E-post: jill.haggblom@tyreso.se

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 10 maj 2023