Vård- och stödsamordnare

Har du ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som lider av psykisk ohälsa? Är du i behov av samordning av dina vårdkontakter? Då finns kommunens vård- och stödsamordnare som ett stöd för dig.

Genom att kontakta vård- och stödsamordnaren kan du få hjälp att samordna dina vårdkontakter, till exempel kontakten med sjukvårdsmottagning, habilitering, Försäkringskassan, socialtjänst och skola/elevhälsa. Vård- och stödsamordnaren stöttar dig i kontakten med både befintliga och nya vårdkontakter, för att underlätta och ge möjlighet till återhämtning i din vardag.

Vård- och stödsamordnaren erbjuder

  • Hjälp med samordningen av dina vårdkontakter
  • Etablering av nya kontakter
  • Informativa samtal
  • Stödsamtal
  • Vägledning

Vem kan få stöd av vård- och stödsamordnaren?

Vård- och stödsamordnaren finns till för dig som har ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som lider av psykisk ohälsa.

Hur går det till?

Vård- och stödsamordnaren arbetar personcentrerat, vilket innebär att man utgår från dig och det stöd du behöver. Du träffar vård- och stödsamordnaren regelbundet och tillsammans arbetar ni med att ta fram en plan för hur du ska nå dina mål.

Kostnadsfritt

Vård- och stödsamordnaren är ett kostnadsfritt stöd och det krävs inget beslut från biståndshandläggare. Vård- och stödsamordnaren har tystnadsplikt.

Vård- och stödsamordnaren Varinia Salazar Bobadilla

Varinia Salazar Bobadilla

Kontakt

Vård- och stödsamordnaren i Tyresö kommun heter Varinia Salazar Bobadilla. Varmt välkommen att kontakta Varinia för stöd, rådgivning och information.

E-post: voss@tyreso.se
Telefon: 08-578 298 31
Telefontid: tisdagar kl 08.30 – 09.30 och torsdagar kl 13.30 – 14.30.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 15 mars 2023