Träffpunkt Träffen

Träffpunkten Träffen ligger i centrala Tyresö. Den är till för dig som har en insats från socialpsykiatrin eller vuxenenheten.

Hästskon

Kom och umgås, ta en fika, låna dator, träna, spela biljard eller delta i olika aktiviteter!
Träffen är en social samlingspunkt som erbjuder en meningsfull fritid, med möjlighet att knyta nya kontakter. Här kan du regelbundet delta i tematräffar, med fokus på aktuella ämnen.

På Träffen kan du också träffa olika stödkontakter inom kommunen, så som personligt ombud, behandlare från Måsen eller skuld- och budgetrådgivaren. När stödkontakterna är på plats kan du få råd och stöd, samt hjälp med enklare ärenden.
Varmt välkommen!

Besöksadress

Björkbacksvägen 2–4. Träffen ligger i Hästskons lokaler.

Öppettider:

Tisdag kl 15 – 19.30, vi bjuder på enkel förtäring. Välkomna!

Telefon 073-688 76 29

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 4 september 2023

Hitta på sidan