Familjerådgivning

Ibland kan man få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora kan man behöva professionell samtalshjälp, som familjerådgivningen kan erbjuda.

Syftet med familjerådgivningen är att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Rådgivarna har kvalificerad utbildning och lång erfarenhet av par- och familjerelationer.

Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess och det finns möjlighet att vara anonym. Oftast får du en tid inom 1-2 veckor, och enligt avtal erbjuds du högst fem rådgivningstillfällen á 90 minuter. Antalet rådgivningssamtal kan utökas vid särskilda skäl efter godkännande av kommunen. Prata med din familjerådgivare om detta är aktuellt, då de är de som hos kommunen ansöker om utökade samtal. Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi.

Hur bokar jag tid hos familjerådgivaren?

Du kontaktar den familjerådgivare du önskar träffa, kontaktuppgifter och information finns längre ned på sidan.

Vad kostar det?

Avgiften hos familjerådgivningen är 300 kronor per rådgivningstillfälle. Avgiften betalas vid familjerådgivningsbyrån.

Om du behöver avboka din tid hos familjerådgivaren ska du göra det senast klockan 09.00 dagen innan. Om tiden inte avbokats eller avbokas senare än klockan 09.00 dagen innan, kan du komma att debiteras med utförarens egenavgift (300 kr).

Kundval

Tyresö kommun har kundval inom familjerådgivningen, vilket innebär att du kan välja något av de företag som kommunen tecknat avtal med.

Du kan välja mellan utförarna nedan:

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 24 januari 2023