Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är helt fri och inte styrd av något regelverk. Det är ofta den avlidnes önskemål som de närmaste planerar ceremonin efter.

Begravningsofficianter

Den som leder en borgerlig begravning kallas officiant eller begravningsförrättare. För Tyresöbor är det kostnadsfritt att använda sig av kommunens utsedda begravningsofficianter.

Begravningsofficianter i Tyresö kommun:

  • Bo Furugård, tel. 08-712 83 12, 070-585 98 44
  • Christina Tallberg, tel. 08-742 29 71, 070-699 75 99
  • Monica Englund, tel 070-570 42 23

Begravningar och begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses och förordnas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Upp