Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är inte styrd av något regelverk. Det är ofta den avlidnes önskemål som de närmaste planerar ceremonin efter.

Begravningsofficianter

Den som leder en borgerlig begravning kallas officiant eller begravningsförrättare. Det går att till exempel utse en vän, kollega eller anhörig att genomföra en borgerlig begravning. Det är också möjligt att vända sig till en begravningsbyrå.

Tyresö kommun har en av kommunen utsedd begravningsofficiant. Kostnaden är 1400 kronor, som betalas av beställaren.

Begravningsofficiant i Tyresö kommun:

Begravningar och begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet utses och förordnas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 februari 2024