Att ansöka om stöd

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.

Så här ansöker du om stöd

Kontakta en handläggare på telefon 08-578 291 00. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga. Handläggaren utreder dina behov tillsammans med dig och eventuellt någon närstående.

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.
Hur man överklagar ett beslut

 

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 1 juli 2024