Hjälp om du mår dåligt

Ibland mår man dåligt utan att veta varför och ibland mår man dåligt för att det har hänt något. Oavsett varför kan du behöva hjälp för att kunna må bättre.

Om du eller någon i din familj mår dåligt eller behöver stöd kan du vända dig till socialtjänstens mottagningsgrupp här i Tyresö.

Socialtjänsten har ansvar för att alla barn och vuxna får hjälp om de behöver det.

Om du har frågor eller om du vill ha hjälp för dig eller för någon annan, kan du ringa eller komma hit. Vi kan också hjälpa dig att hitta rätt om du inte vet vart du ska vända dig. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Ring socialtjänstens mottagningsgrupp för barn och unga på telefon

08-578 291 00. Efter kontorstid kan du ringa socialjouren på telefon 08-718 76 40.

Om det är en akut situation – ring alltid 112. 

Stöd för unga

 • Jour- och familjehem

  Ett jourhem tar emot barn i sitt hem då barnet av olika anledningar behöver skydd eller stöd och inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet placeras med kort varsel i jourhemmet och bor där under en begränsad tidsperiod.
 • Kontaktperson

  Kontaktperson är en insats som beviljas av socialtjänsten när ett barn eller en ungdom behöver extra stöd i vardagen. En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med barnet eller ungdomen − men som också lyssnar och stöttar på olika sätt, och delar med sig av sina erfarenheter.
 • MiniMaria

  MiniMaria Tyresö vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 20 år som har funderingar eller problem kopplade till alkohol eller droger. MiniMaria Tyresö är ett samarbete mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting.
 • Om du har gjort något brottsligt

  Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott och inte. Att köpa en mobiltelefon som du vet att någon annan har snott eller hota en kompis på nätet är exempel på brott. Andra brott kan vara rån, våldtäkt, inbrott, misshandel och skadegörelse.
 • Samtalsstöd vid våld i familjen

  Att uppleva våld i sin familj eller bland andra närstående är jobbigt och det är viktigt att få prata om.
 • Stöd för ensamkommande ungdomar

  Oron i världen gör att många människor befinner sig på flykt. Tyresö kommun tar sin del av ansvaret genom att hitta boende till nyanlända och på bästa sätt integrera dem i det svenska samhället.
 • Stöd för unga brottsutsatta

  Att utsättas för brott väcker många olika tankar och känslor. Alla reagerar på olika sätt och det finns inget rätt eller fel.
 • Stödinsatser för barn- och tonårsfamiljer

  Familjeteamet, IFA (intensivt familjearbete) och mobila teamet arbetar med familjebehandling för att stärka familjer med barn och tonåringar.
 • Stöd om du har föräldrar med beroende

  Har du en förälder eller en nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter?
 • Ungdomsmottagningen

  Till Tyresö ungdomsmottagning är du välkommen om du är under 23 år, oavsett var du bor eller vem du är; tjej, kille, transperson - eller om du inte vill definiera dig. Om du inte vill behöver du inte berätta för oss vem du är, du kan vara anonym.
Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 10 juli 2019
Upp

Hitta på sidan