Kontaktperson

En kontaktperson är någon som vill umgås och hitta på roliga saker med dig, men också lyssna och stödja dig på olika sätt och dela med sig av sina erfarenheter.

Hur ofta man träffar sin kontaktperson varierar, men en gång i veckan är vanligast. Alla som vill bli kontaktpersoner utreds först av socialtjänsten genom intervju, referenser och utdrag ur polis- och socialregister. En kontaktperson har tystnadsplikt. 

Varför får man kontaktperson?

Det finns många olika skäl till varför man får en kontaktperson. En del har behov av stöd kring praktiska saker i vardagen, andra behöver socialt stöd och ibland känslomässigt, någon att prata med om svåra saker - men också någon att dela glädje med. En kontaktperson kan också inspirera och motivera till fysiska, sociala eller andra aktiviteter.

Hur får man kontaktperson?

Alla har rätt att ansöka om kontaktperson. En socialsekreterare gör en utredning tillsammans med dig för att bedöma om du har rätt till kontaktperson eller inte. Nästa steg är att hitta en kontaktperson som känns rätt för dig, och ibland får du vänta en tid. Sedan får du, socialsekreteraren och kontaktpersonen träffas för att se om det känns bra. På mötet kommer ni också överens om vad kontaktpersonen ska ge för stöd till dig. Socialtjänsten fortsätter sen att ha kontakt med er för att se så att allt fungerar som det ska. 

Vad får kontaktpersonen? 

För att ni ska ha möjlighet att gå på bio, gå ut och fika eller göra något annat som ni tycker om, så får kontaktpersonen en omkostnadsersättning. Dessa pengar ska täcka utgifterna för de aktiviteter som ni gör tillsammans. Utöver detta får kontaktpersonen en mindre ersättning för själva uppdraget. 

Är du intresserad av att ha en kontaktperson?

Ta kontakt med en socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten, telefonnummer finner du i kontaktkortet längst upp på sidan. 

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Kontakta familjevårdsenheten via e-post: familjevarden@tyreso.se.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Upp