Alkohol och Droger

MiniMaria Tyresö vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 20 år som har funderingar eller problem kopplade till alkohol eller droger. MiniMaria Tyresö är ett samarbete mellan Tyresö kommun och Stockholms läns landsting.

På vår mottagning arbetar socionomer, beteendevetare och sjuksköterskor. Vid behov kan du även få möjlighet att träffa läkare eller psykolog. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till ungdomar, familjer och nätverk.

Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria.

Så här söker du hjälp

Som ungdom är du välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kopplade till alkohol eller droger. Det kan gälla dig själv, eller om du är orolig för en kompis eller närstående. När du som besöker oss är under 18 år, vill vi att du kommer tillsammans med en vårdnadshavare vid första  besöket. 

Som förälder eller anhörig är du välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Du kan antingen komma till MiniMaria själv eller tillsammans med ungdomen.

Det går bra att vara anonym om du ringer vår rådgivningstelefon. Telefonnumret hittar du i kontaktkortet längst upp på denna sida. Du kan också vara anonym i ett första samtal med en av våra behandlare.

Stöd om du har föräldrar med beroende

Har du en förälder eller en nära anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter? Hos oss kan du få enskilt stöd.

Tillgänglighet

Våra lokaler ligger i trapphus med hiss och det finns automatisk dörröppnare. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett i närliggande lokal. Vi kan möta dig på svenska, engelska och tyska. Vid behov kan vi också använda tolk.

Öppenhet

Vi vill vara en öppen verksamhet för alla som kommer i kontakt med oss. Det betyder att du ska känna dig välkommen oavsett om du definierar dig som tjej, kille eller annat. Du ska känna dig välkommen oavsett var du kommer ifrån, vad du tror på, din funktionalitet eller vem du gillar. 

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Upp