Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som beviljas av socialtjänsten när ett barn eller en ungdom behöver extra stöd i vardagen. En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med barnet eller ungdomen − men som också lyssnar och stöttar på olika sätt, och delar med sig av sina erfarenheter.

Vad kan en kontaktperson hjälpa till med?

En kontaktperson kan vara ett stöd på många olika sätt. Vissa barn och ungdomar har behov av stöttning kring praktiska saker, andra behöver socialt eller känslomässigt stöd. Då kan kontaktpersonen vara en person att prata med om svåra saker − men också någon att dela glädje med. Vad barnet och kontaktpersonen gör tillsammans utgår ifrån barnets behov och önskemål. Kontaktpersonen träffar barnet eller ungdomen regelbundet, ofta handlar det om en träff i veckan.

Hur får man en kontaktperson?

Kontaktperson är en insats från socialtjänsten, som kan beviljas efter en utredning av barn- och ungdomsenheten i kommunen.

För mer information om insatsen kontaktperson, eller för att anmäla oro för ett barn eller en ungdom, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp via Tyresö kommuns växel på telefon: 08-578 291 00.

Bli kontaktperson

Den som vill bli kontaktperson behöver genomgå en kontaktpersonsutredning.

Mer information för dig som är intresserad av att bli kontaktperson för Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 8 februari 2024