Uppdrag som kontaktperson

Kontaktperson är en insats som beviljas av socialtjänsten när en utredning visat att ett barn eller en ungdom behöver extra stöd i vardagen. En kontaktperson ska vara stabil i sig själv, besitta en positiv grundinställning till livet och ha lätt för att knyta nya kontakter.

Stödet som en kontaktperson ger kan innefatta såväl känslomässig och social stöttning, till praktiskt stöd i vardagen. Det innebär att samtidigt som du ska kunna hantera att prata om svåra och tunga saker när barnet önskar det, ska du också vara någon att skratta med, en trygg punkt att utbyta tankar med – och en bra kompis att bara kunna hänga med. Insatsen kontaktperson är helt frivillig, vilket innebär att vårdnadshavare och barn över 15 år måste samtycka till insatsen.

Hur blir man kontaktperson?

Den som är kontaktperson har ett utvecklande och roligt uppdrag! För att bli kontaktperson genomgår du en kontaktpersonsutredning, som dels är en lämplighetsbedömning, och dels ett underlag för att matcha dig med rätt uppdrag. Utredningen består av intervjuer, referenstagning och registerutdrag.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet − men du ska vara engagerad, ha en stabil livssituation och bedömas vara en lämplig förebild.

I de fall en ungdom riskerar att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende, kan en särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) utses. En särskilt kvalificerad kontaktperson ska ha utbildning och/eller erfarenhet av psykosocialt arbete med barn eller ungdomar. I de utredningarna inhämtas även CV och eventuellt intyg från utbildningar.

Anmäl intresse för att bli kontaktperson

Här kan du, via vår e-tjänst, anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson för Tyresö kommun. Länk till annan webbplats.

För mer information om vad det innebär att bli kontaktperson, är du också varmt välkommen att kontakta familjevårdsenheten!

Våra socialsekreterare når du på telefon: 08-578 295 05.

Du kan också kontakta oss via e-post: familjevarden@tyreso.se

Detta ingår i uppdraget

Som kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen regelbundet, omfattningen varierar beroende på uppdrag, men det brukar handla om en träff i veckan. Ni umgås och gör aktiviteter tillsammans utifrån den unges önskemål och behov, och utefter de mål som är uppsatta för insatsen.

I uppdraget ingår det att ha kontakt med socialtjänsten, och vid behov även föräldrar. Minst var sjätte månad är kontaktpersonen med på uppföljningsmöten på socialtjänsten.

Ibland utses en särskilt kvalificerad kontaktperson till en ungdom som riskerar att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Då träffas ni oftast flera gånger i veckan. I dessa uppdrag kan det förutom umgänge och aktivitet även ingå att exempelvis att hjälpa till i kontakten med myndigheter.

Uppdragets varaktighet

Uppdraget pågår så länge behovet kvarstår utefter de mål som är uppsatta för insatsen, vilket kan handla om allt mellan sex månader till flera år. Uppföljning av insatsen sker regelbundet. Insatsen kan avslutas på initiativ från socialtjänsten, föräldrar/barn eller kontaktpersonen.

Stöd och ersättning

Som kontaktperson får du handledande stöd och rådgivning i ditt uppdrag och blir regelbundet inbjuden till föreläsningar och utbildningar.

Kontaktpersonen får ersättning för uppdraget. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet är kontaktpersonens ersättning för uppdraget, medan omkostnadsdelen ska täcka kostnader inom ramen för uppdraget.

Fler uppdrag inom socialtjänsten

Här kan du läsa mer om andra uppdrag inom socialtjänsten i Tyresö. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 19 november 2019