Uppdrag som jourhem

Tyresö kommun söker familjer som vill göra en insats för behövande barn genom att bli jourhem. Ett jourhem tar emot barn i sitt hem som av olika anledningar behöver skydd eller stöd och inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet placeras med kort varsel i ett jourhem och bor där under en begränsad tidsperiod. Ett jourhem fungerar som en akut lösning i avvaktan på annan placering eller andra lösningar.

Placering i jourhem

Att ett barn placeras i ett jourhem kan bero på många saker. Det kan handla om att barnets föräldrar av olika anledningar inte kunnat ge barnet grundläggande trygghet och omsorg, eller att det finns missförhållanden i hemmet som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva placeras i ett jourhem på grund av sitt eget mående.

Ett barn kan placeras i ett jourhem under den tid som en utredning hos socialtjänsten pågår. Det är arbetsmarknads- och socialnämnden, eller en domstol, som kan besluta om barnet ska placeras i ett annat hem under tiden för utredningen. Socialtjänsten strävar efter att placeringen ska göras på frivillig grund med stöd av socialtjänstlagen (SoL) men ibland behöver beslutet tas mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja. I dessa fall görs placeringen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Hur blir man jourhem?

Ett jourhem kan både vara en person eller en familj. För att bli jourhem behöver socialtjänsten utreda den sökandes samt den sökandes eventuella partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerutdrag.

Du kan vara ensamstående, gift eller sambo, ha biologiska barn eller inte, bo i stan eller på landet, i villa eller lägenhet, gilla sport eller att titta på film. Det viktiga är att du har en trygg och stabil livssituation samt har tid och känner ett stort engagemang inför uppdraget.

Anmäl intresse för att bli jourhem

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli jourhem för Tyresö kommun. Länk till annan webbplats.

För mer information om vad det innebär att bli jourhem, är du också varmt välkommen att kontakta familjevårdsenheten!

Våra socialsekreterare når du på telefon: 08-578 296 48 eller 08-578 295 56.

Du kan också kontakta oss via e-post: familjevarden@tyreso.se

Vad ingår i uppdraget?

Ett jourhem tar emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in med bara några timmars varsel. Under tiden som barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten barnets behov och situation. Som jourhem har du som uppgift att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och ett känslomässigt stöd. Jourhemmet kan också, i samarbete med socialtjänsten, vara behjälpliga vid eventuella läkarbesök, samt vid umgänge med barnets biologiska nätverk, med mera.

Vi har både jourhem där uppdragstagaren/uppdragstagarna är hemma på heltid men också de jourhem där uppdragstagaren/uppdragstagarna arbetar heltid. Önskvärt är att någon av de vuxna i jourhemmet har flexibla arbetstider; för att kunna ta emot barn med kort varsel och att kunna delta i uppföljningar och andra eventuella möten under dagtid.

Ett jourhem kan ta emot ett eller flera barn, beroende på tid och utrymme. Det är mycket viktigt att barnet får möjlighet att känna sig som en familjemedlem i jourhemmet , trots att den placeringen är tillfällig. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra i jourhemmet. Löpande uppföljningar sker därför och socialtjänsten har regelbunden kontakt med både jourhemmet och barnet.

Som jourhem har du inte vårdnaden om barnet, utan det har vanligtvis barnets föräldrar. Jourhemmet är inte heller försörjningsskyldigt för barnet.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget som jourhem fungerar som en akut lösning i avvaktan på en annan placering eller andra lösningar. En jourhemsplacering kan därför vara allt från någon dag till flera månader. Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas. Att ta emot ett barn som jourhem är ett kortsiktigt uppdrag, men flera av våra jourhem väljer att ta emot ytterligare placeringar när de känner sig redo, efter tidigare avslutade uppdrag.

Stöd och ersättning

Som jourhem har du rätt till stöd och handledning. Tyresö kommun erbjuder både enskilt stöd genom din jourhemssekreterare samt möjlighet att delta i en samtalsgrupp. Våra jourhem erbjuds även regelbundet utbildningar och föreläsningar.

Jourhemmet får ersättning för uppdraget. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet är jourhemmets ersättning för uppdraget medan omkostnadsdelen ska gå till barnets kostnader.

Film: Vill du göra en insats?

Se gärna vår film där flera familjer som är uppdragstagare för Tyresö kommun berättar om hur det kan vara och vad det kan innebära.

Film: Vill du göra en insats?

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 15 juni 2022