Vill du göra en insats för ett barn eller ungdom?

I Tyresö finns det barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo i ett jourhem eller i ett familjehem. Här finns också de som är i behov av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. Familjevården söker nu dig som vill göra en insats för dessa barn − och för samhället!

Mamma med barn vid Albysjön.

Ditt engagemang gör skillnad!

Du kan hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd i sin vardag, eller som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar.

Familjevården i Tyresö söker engagerade vuxna, både ensamstående och familjer, som vill ge barnen en trygg livssituation och förse dem med förutsättningarna för en bättre framtid!

Se gärna vår film där flera familjer som är uppdragstagare för Tyresö kommun berättar om hur det kan vara och vad det kan innebära.

Film: Vill du göra en insats?

Olika uppdrag

Nedan kan du läsa mer om de olika uppdragen, och anmäla ditt intresse för att ta uppdrag.

Ett tryggt hem för barn och unga som av olika skäl inte kan bo hemma.

Ett hem som med kort varsel tar emot barn och unga som behöver skydd eller stöd en kortare tid.

Ett hem som tar emot ett barn någon eller några helger i månaden.

En vuxen förebild som stöttar, vägleder och umgås med den unge.

Kontakta oss

För mer information, eller om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna familjevårdens socialsekreterare på telefon: 08-5782 96 48 och 08-5782 83 35.

Du kan också nå familjevården via e-post: familjevarden@tyreso.se

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 12 december 2023