Uppdrag som kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en person eller en familj som stödjer ett barn på olika sätt, med fokus på trygghet och stabilitet. Oftast innebär åtagandet att barnet vistas en till två helger per månad hos kontaktfamiljen. En kontaktfamilj kan se väldigt olika ut, precis som barnens behov varierar.

Vem kan få insatsen kontaktfamilj?

Kontaktfamilj är en insats från socialtjänsten som kan beviljas efter en utredning av barn- och ungdomsenheten i kommunen. Insatsen kontaktfamilj är helt frivillig, vilket innebär att vårdnadshavare och barn över 15 år måste samtycka till insatsen.

Hur blir man kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj utreder socialtjänsten dina och en eventuell partners förutsättningar att ta emot barn i hemmet. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerutdrag. Du kan vara ensamstående, gift eller sambo, ha biologiska barn − eller inte, bo i stan eller på landet, gilla sport eller att titta på film. Det viktiga är att du har en trygg och stabil livssituation och har tid och ett stort engagemang för uppdraget. Inför ett uppdrag görs en matchning av barnets behov och hur kontaktfamiljen kan tänkas tillgodose dessa.

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli kontaktfamilj för Tyresö kommun. Länk till annan webbplats.

För mer information om vad det innebär att bli kontaktfamilj, är du också varmt välkommen att kontakta familjevårdsenheten!

Våra socialsekreterare når du på telefon: 08-578 296 48 eller 08-578 295 56.

Du kan också kontakta oss via e-post: familjevarden@tyreso.se

Detta ingår i uppdraget

Som kontaktfamilj tar du emot barn i ditt hem. Omfattningen varierar beroende på uppdrag, men det brukar ofta handla om en till två helger i månaden. Insatsen föregås av en utredning på barn- och ungdomsenheten, där barnet beviljats en kontaktfamilj.

Insatsen styrs av en genomförandeplan, som anpassas efter varje specifikt barn, och där målen för vistelsen i kontaktfamiljen framgår tydligt. Det kan handla om att utvidga barnets nätverk, ge barnet stimulans, nya rutiner, miljöombyte eller bryta en negativ utveckling hos barnet. Barnet deltar i det du och din familj gör under helgen, men ibland kan aktiviteterna behöva anpassas efter barnets behov och önskemål. Utöver detta ingår kontakt med barnets föräldrar och socialtjänsten.

Uppdragets varaktighet

Uppdraget pågår så länge behovet kvarstår utefter de mål som är uppsatta i genomförandeplanen, vilket kan handla om allt mellan sex månader till flera år. Uppföljning av insatsen sker regelbundet. Insatsen kan avslutas på initiativ av socialtjänsten, föräldrar/barn eller kontaktfamiljen.

Stöd och ersättning

Som kontaktfamilj får du handledande stöd och rådgivning i ditt uppdrag och blir även inbjuden till föreläsningar och utbildningar.

Kontaktfamiljen får ersättning för uppdraget. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet är kontaktfamiljens ersättning för uppdraget, medan omkostnadsdelen ska täcka kostnaden för barnet. Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer gällande ekonomisk ersättning.

Fler uppdrag inom socialtjänsten

Här kan du läsa mer om andra uppdrag inom socialtjänsten i Tyresö. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 29 mars 2022