Samverkan för att få unga bort från kriminalitet och droger – SSPF

SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och
fritidsgårdar. Vi vill samla positiva resurser som kan stötta barn och unga i Tyresö att vilja välja bort kriminalitet och droger. SSPF är en frivillig insats som sker på uppdrag av barn, unga och deras familjer. Vi vill stärka barns och ungas egenmakt och vill att den unges behov ska styra vårt arbete.

Ungdomar spelar basket i park

Är du orolig för ett barn i din närhet? Eller har du frågor kring SSPF?

Kontakta våra SSPF-samordnare. Det går bra att vara anonym när du ringer och du behöver inte säga vad vare sig du, eller ung­domen du är orolig för, heter.

Stina.Sjostrand@tyreso.se
Anton.Lindstrom@tyreso.se

Tel 08-578 291 00 (vxl)

Hur fungerar det?

Oftast är det en vuxen i ungdomens nätverk som känner oro och som kontaktar SSPF. Det kan till exempel vara en förälder, personal på fritidsgården eller en lärare som oroar sig för att ungdomen inte går i skolan, hänger ute sent på kvällar och helger, tar droger eller gör något brottsligt.

Man kan också känna oro för att ungdomens kompisar begår brott eller tar droger. Vi som jobbar med SSPF vill tillsammans med ungdomen och familjen fokusera på det som fungerar bra och som är positivt för ungdomen och försöka stärka det. Det kan bland annat handla om att samla personer i ungdomens nätverk som känner ungdomen och tillsammans lägga upp en plan för att minska oron.

Vad kan SSPF göra?

SSPF vill stärka och samordna ­positiva krafter kring Tyresös ungdomar och deras familjer. Det kan till exempel vara genom att:

  • Träffas tillsammans med skola, fritidsgårdar och kanske polis och socialtjänst för en gemensam planering.
  • Stötta dig som förälder i det som du har behov av genom att till exempel prata om man kan kommunicera med sin ungdom för att stärka relationen, om rimliga regler eller om oron man kan känna för sitt barn.
  • Hitta något positivt för ungdomen att göra på eftermiddagar, kvällar och helger.
  • Stötta ungdomen i att avstå från droger och i eventuell kontakt med beroendemottagning.
  • Mobilisera viktiga vuxna kring ungdomen, till exempel personal på fritidsgårdarna, fältarna eller polisen, för att tillsammans se till att ungdomen vistas på bra platser och med bra kompisar.

Vilka är det som samarbetar?

Skolan

Att man trivs i skolan och får tillräckliga betyg är viktigt för de flesta unga. Därför är det viktigt att samverka med skolan. Oftast är det rektorn och någon annan person – till exempel en lärare eller en kurator – som känner ungdomen, som är med i SSPF-samarbetet.

Socialtjänst

Socialtjänsten finns till för att se till att alla barn och unga får det stöd och skydd som de behöver, därför är de viktiga samarbetspartners i SSPF. Om ungdomen har en socialsekreterare så är den oftast med i planeringen kring ungdomen, men ungdomen blir inte automatiskt aktuell hos socialtjänsten bara för att hen har kontakt med SSPF. Vi samverkar också med till exempel fältare och behandlare på MiniMaria för att fånga upp ungdomens behov på bästa sätt.

Polis

Polisen är med i samarbetet kring ungdomar eftersom de kan stöta på ungdomen på olika platser i Tyresö. Det kan ibland vara platser där polisen känner oro för att ungdomen vistas. Ibland har också ungdomen blivit misstänkt eller dömd för ett brott.

Fritidsgårdarna

Personalen på fritidsgårdarna har oftast bra koll på Tyresös ungdomar och är viktiga för att bidra till att alla ungdomar har något positivt att göra på eftermiddagar, kvällar och helger.

Nätverk

Vi vill också samverka med andra viktiga personer i barnets nätverk, till exempel släktingar, vänner, kontaktperson eller liknande.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 11 januari 2024