Etableringscentrum - stöd till arbete för nyanlända

Etableringscentrum är ett projekt med syfte att stötta fler nyanlända personer snabbare ut i egen försörjning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska anvisas till Etableringscentrum.

Aktuell information om projektet

Projektet är inne i sin slutfas, därför skriver vi inte längre in nya deltagare i projektet. Vi fortsätter arbetet med personer som redan är inskrivna.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Vi har delvis öppet, men våra öppettider gäller i första hand för bokade besök, på grund av risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19). Verksamheten för praktik, arbetsträning och jobb pågår som vanligt.

Vad innebär projektet?

På Etableringscentrum får nyanlända personer stöd i form av språkstärkande och jobbförberedande aktiviteter. Vi hjälper även till med att hitta jobbintervjuer samt coachar deltagarna i hur man gör bra ifrån sig på en jobbintervju. Aktiviteterna hos oss är ett komplement till SFI och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser och vi har ett tätt samarbete med både Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Etableringscentrum och Europeiska socialfonden. Logotype.

Etableringscentrum i Tyresö kommun är en HBTQ-certifierad verksamhet. 

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 12 oktober 2020