Tonårsresan

Tonårsresan är en bussresa i tonåringarnas fotspår för dig som är tonårsförälder. Under cirka 2 timmar får du besöka platser i Tyresö som är aktuella i ungdomssammanhang.

Tonårsresan genomförs årligen vid något tillfälle varje vår och höst. Syftet med resan är att du som är tonårsförälder ska få kännedom om aktuella "ungdomshängplatser". Genom detta kommer du som förälder och medmänniska lättare att kunna söka upp ungdomar, och du kommer att bidra till det drog- och brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Detta får du ta del av:

  • Vilka platser ungdomarna vistas på.
  • Langning
  • Besök på fritidsgården
  • Information om Mini Maria med flera
  • En del verklighetsbaserade situationer kommer att spelas upp.

Nästa tonårsresa

Det är i dagsläget oklart när nästa tonårsresa blir av.

Har du frågor om Tonårsresan? Kontakta Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg på Tyresö kommun, 08-578 294 77.

Tonårsresan är ett samarbete mellan Tyresö kommun, Polisen och Nobina.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Hitta på sidan