Grund för rätt till placering i fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem

Fritidshemsplacering erbjuds elever från första måndagen i augusti det år barnet börjar förskoleklass fram till skolavslutningen på vårterminen det år barnet fyller 13 år. Plats erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under loven, oavsett vårdnadshavares sysselsättning.

Tyresö kommun tillämpar förordningen om maxtaxa för fritidshemsverksamhet, kommunal såväl som fristående.

Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år erbjuds öppen fritidsverksamhet - fritidsklubb . Fritidsklubben vänder sig till barn i skolår 4-6.

Avgift för fritidsklubb lyder inte under maxtaxa.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 februari 2024

Hitta på sidan