Fritidsklubbar

Tyresö kommun erbjuder fritidsklubbar från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år (gäller elever i årskurs 4–6).

Vad är en fritidsklubb?

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn i årskurs 4–6 efter skoltid samt dagtid under sport-, påsk- och höstlov. Öppen verksamhet innebär att barnen kommer till fritidsklubben när de själva har behov av det. Klubbens verksamhet är anpassad för de lite äldre barnen och lyder inte under läroplanen för fritidshemmet.

Finns behov av omsorg på morgonen så ska man ha kvar sin fritidshemsplats. Finns inte det behovet behöver fritidshemsplatsen sägas upp.

Man söker plats terminsvis. Platsen avslutats per automatik vid terminsslut, inför jullov och inför sommarlov.

Ansökan till fritidsklubb

Vad kostar det?

Fritidsklubben kostar 500 kronor per termin och fakturan kommer 1 gång per termin. Avgiften lyder inte under förordningen om maxtaxa.

Kostnad för mellanmål och för lunch under sport-, påsk- och höstlov tillkommer. Det finns möjlighet att köpa "melliskort" på fritidsgården kontant eller med swish.

När har fritidsklubbarna öppet?

Öppettider under terminstid: 14.00–17.00
Öppettider under sport-, påsk- och höstlov: 9.00–17.00
Under jul- och sommarlov är fritidsklubben stängd.

Var ligger fritidsklubbarna?

Fritidsklubbarna finns på Nyboda skola och Kumla skola och drivs i samarbete med kommunens fritidsgårdar. Fritidsgårdscheferna är ansvariga för dessa verksamheter.

Läs mer om fritidsklubbarna på Kringlans och Nybodas fritidsgårdar

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 maj 2024