Fritidsklubbar

Tyresö kommun erbjuder fritidsklubbar från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år (gäller elever i årskurs 4–6).

Vad är en fritidsklubb?

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn i årskurs 4–6. Öppen verksamhet innebär att barnen kommer till fritidsklubben när de själva har behov av det. Klubbens verksamhet är anpassad för de lite äldre barnen och lyder inte under läroplanen för fritidshemmet.

Ansökan till fritidsklubb görs via kommunens e-tjänstportal.

Vad kostar det?

Fritidsklubben kostar 500 kronor per termin och fakturan kommer månaden efter man blivit inskriven. Avgiften lyder inte under förordningen om maxtaxa.

Kostnad för mellanmål och för lunch under sport-, påsk- och höstlov tillkommer.

När har fritidsklubbarna öppet?

Öppettider under terminstid: 14.00–17.00
Öppettider under sport-, påsk- och höstlov: 9.00–17.00
Under jul- och sommarlov är fritidsklubben stängd.

Var ligger fritidsklubbarna?

Fritidsklubbarna finns på Nyboda skola och Kumla skola och drivs i samarbete med kommunens fritidsgårdar. Fritidsgårdscheferna är ansvariga för dessa verksamheter.

 Läs mer om fritidsklubbarna på Kringlans och Nybodas fritidsgårdar

Anmälan


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 mars 2021