Säga upp en fritidshemsplats

Uppsägningstiden för en placering i kommunala fritidshem är 30 dagar. Uppsägning av platsen måste du själv som vårdnadshavare aktivt göra via kommunens e-tjänstportal. Avgift betalas under uppsägningstiden. Lämnar barnet sin plats under uppsägningstiden betalar du ändå för hela uppsägningstiden.

Skilda/separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad

Är du som vårdnadshavare skild/separerad, med delad vårdnad om barnet, måste varje platsinnehavare säga upp sin egen plats.

30 dagars uppsägningstid

Vid byte mellan kommunal och enskild förskoleverksamhet gäller 30 dagars uppsägningstid. Två veckor efter det att inskolning påbörjats vid nyplacering, gäller 30 dagar uppsägningstid.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 april 2024