Blanketter förskola och grundskola

I vår e-tjänstportal kan du utföra de flesta ärenden som gäller förskola och grundskola. Vissa ärenden är ännu inte digitaliserade och/eller kräver en pappersblankett. Dessa hittar du här.

Blanketterna är i huvudsak i pdf-format. Du kan ladda hem och skriva ut på din skrivare.

Eftersom blanketterna kräver en underskrift måste du skicka in dem till rätt förvaltning med vanlig post. Du kan också lämna dem i Servicecenter i kommunhuset.

Förskola och fritidshem

Ansökan om avsteg från regler i förskola ( just nu har vi en handläggningstid på ca 2 veckor)

Avtal för ersättning vid placering i annan kommun

Olycksfall

Information om försäkring och blankett för skadeanmälan

Läkemedel

Information om egenvård
Diabetesplan

Blanketter för fristående verksamheter

Information och blanketter för fristående förskolor och pedagogisk omsorg
Information och blanketter för fristående grundskolor

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 1 mars 2021