Psykolog och kurator

Psykologen och kuratorn är ett stöd till elever, personal och vårdnadshavare inom förskolan och skolan.

Kontakt

Psykologer och kuratorer arbetar på uppdrag av skolans elevhälsoteam och den centrala barn- och elevhälsan.

Kontakt med en kurator får du via din skola.

Psykolog

I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en psykolog. Psykologens uppdrag är att förmedla psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal, vårdnadshavare, barn och elever. Detta görs genom stödjande, rådgivande och utredande samtal med barnet i fokus.

Psykologen deltar även i utvecklingsarbete och följer forskning och metodutveckling. Psykologgruppen har en bred kompetens inom utvecklingspsykologi och neuropsykologi, kunskaper om relationer och samspel samt grupp- och organisationsutveckling.

Psykologen erbjuder bland annat

  • stöd till elever, personal och vårdnadshavare
  • handledning och konsultation
  • utredningar och bedömningar med åtgärdsförslag
  • stöd till rektor i krisledningsuppdraget
  • föreläsningar för elever, vårdnadshavare och personal i förskola och skola kring psykisk hälsa och ohälsa
  • utbildningar för förskole- och skolpersonal och vårdnadshavare, exempelvis ABC.

Kurator

I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en kurator. Kuratorns uppdrag är att agera stödjande, rådgivande och kartläggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kuratorn arbetar främjande och förebyggande och utvecklar elevhälsan genom att ta del av aktuell forskning, internationella perspektiv, tvärprofessionella arbetssätt och ett normkritiskt förhållningssätt.

Kuratorn erbjuder bland annat

  • psykosociala kartläggningar, samt skolsociala utredningar på rektors uppdrag
  • konfidentiella samtal med elever och deras familjer
  • handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • information och samarbete gällande samhällets stödfunktioner.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Hitta på sidan