Psykolog och kurator

Psykologen och kuratorn är ett stöd till elever, personal och vårdnadshavare inom förskolan och skolan.

Psykolog

I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en psykolog. Det finns även en psykolog med inriktning mot förskolan. Psykologens uppdrag är att förmedla psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal, vårdnadshavare, barn och elever. Detta görs genom stödjande, rådgivande och utredande samtal med barnet i fokus.

Psykologen deltar även i utvecklingsarbete och följer forskning och metodutveckling. Psykologgruppen har en bred kompetens inom utvecklingspsykologi och neuropsykologi, kunskaper om relationer och samspel samt grupp- och organisationsutveckling.

Psykologen erbjuder bland annat

  • stöd till elever, personal och vårdnadshavare,
  • handledning och konsultation,
  • psykologutredningar och bedömningar med åtgärdsförslag,
  • kris- och konflikthantering,
  • metodutveckling och fortbildning.

Kurator

I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en kurator. Kuratorns uppdrag är att agera stödjande, rådgivande och kartläggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kuratorn arbetar främjande och förebyggande och utvecklar elevhälsan genom att ta del av aktuell forskning, internationella perspektiv, tvärprofessionella arbetssätt och ett normkritiskt förhållningssätt.

Kuratorn erbjuder bland annat

  • psykosociala kartläggningar, samt skolsociala utredningar på rektors uppdrag,
  • konfidentiella samtal med elever och deras familjer,
  • handledning och konsultation till skolans övriga personal,
  • information och samarbete gällande samhällets stödfunktioner.

Kontakt

Kontakt med en psykolog eller kurator får du via din skola.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Upp

Hitta på sidan