Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Psykolog och kurator

Psykologen och kuratorn är ett stöd till elever, personal och vårdnadshavare inom förskolan och skolan.

Psykolog

I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en psykolog. Det finns även en psykolog med inriktning mot förskolan. Psykologens uppdrag är att förmedla psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå till personal, vårdnadshavare, barn och elever. Detta görs genom stödjande, rådgivande och utredande samtal med barnet i fokus.

Psykologen deltar även i utvecklingsarbete och följer forskning och metodutveckling. Psykologgruppen har en bred kompetens inom utvecklingspsykologi och neuropsykologi, kunskaper om relationer och samspel samt grupp- och organisationsutveckling.

Psykologen erbjuder bland annat

  • stöd till elever, personal och vårdnadshavare,
  • handledning och konsultation,
  • psykologutredningar och bedömningar med åtgärdsförslag,
  • kris- och konflikthantering,
  • metodutveckling och fortbildning.

Kurator

I alla kommunala skolors elevhälsoteam ingår en kurator. Kuratorns uppdrag är att agera stödjande, rådgivande och kartläggande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kuratorn arbetar främjande och förebyggande och utvecklar elevhälsan genom att ta del av aktuell forskning, internationella perspektiv, tvärprofessionella arbetssätt och ett normkritiskt förhållningssätt.

Kuratorn erbjuder bland annat

  • psykosociala kartläggningar, samt skolsociala utredningar på rektors uppdrag,
  • konfidentiella samtal med elever och deras familjer,
  • handledning och konsultation till skolans övriga personal,
  • information och samarbete gällande samhällets stödfunktioner.

Kontakt

Kontakt med en psykolog eller kurator får du via din skola.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Upp

Hitta på sidan