Anpassad grundskola 7–9

Tyresös anpassade skola årskurs 7–9 har sin verksamhet på Nyboda skola och har klasser som läser både ämnen och ämnesområden. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik och med tydliga mål, samt anpassat arbete utifrån individens och gruppens utveckling.

Vårt mål är att skapa undervisning som utvecklar elevernas kunskapsutveckling och som ökar deras medvetenhet om sig själva och ger dem förståelse för sin roll som en del i ett socialt sammanhang.

Undervisningen sker både enskilt och i grupp med anpassat studiematerial. En viktig uppgift är också att förbereda eleverna för fortsatta studier på gymnasiesärskolan.

I klasser där eleverna läser ämnen, läser eleverna samma ämnen som grundskolan, men utifrån anpassad skolas läroplan. Eleverna har varje vecka musik, bild, slöjd, idrott med utbildade övningslärare.

De elever som ej når målen i ämnen läser i stället ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Eleverna har varje vecka musik, bild, slöjd och idrott med utbildade övningslärare.

Gällande styrdokument är läroplan för anpassade skolans 2011 och skollagen.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Hitta på sidan