Anpassad grundskola 1–6

Tyresös anpassade skola årskurs 1–6 har sin verksamhet på Stimmets skola.

På Tyresös anpassade skola har vi klasser för elever som läser ämnen och ämnesområden, vi har också en TBA klass (tillämpad beteendeanalys) främst för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Varje elev arbetar efter sin förmåga och sina förutsättningar och vi lägger stor vikt vid att alla elever får en god undervisning med kunskap, kommunikation och socialt samspel i fokus.

I klasser där eleverna läser ämnen, läser eleverna samma ämnen som grundskolan, men utifrån anpassad grundskolas läroplan. Under skoldagarna arbetar eleverna både individuellt och i grupp. Eleverna har varje vecka musik, bild, slöjd och idrott med utbildade övningslärare.

De elever som ej når målen i ämnen läser i stället ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Eleverna har varje vecka musik, bild, slöjd och idrott med utbildade övningslärare

Utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov arbetar vi inkluderande och samarbetar med andra klasser i anpassade grundskolan eller grundskolan. Vi har även olika aktiviteter och traditioner tillsammans med hela skolan.

Gällande styrdokument är läroplan för anpassad skola 2011 och skollagen.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Hitta på sidan