Second Chance School

Second Chance School vänder sig till ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har gått klart gymnasiet och som inte arbetar. Är du motiverad att komma igång igen och lära dig ett yrke? Tillsammans skapar vi en unik utbildning speciellt för dig!

Arbetsplatsförlagda studier

Utbildningen är individuellt utformad och ger dig möjlighet att lära dig ett yrke. Några dagar i veckan är du på en arbetsplats med en handledare från branschen. De övriga dagarna är du på skolan och läser teori som är kopplad till yrket. Dina lärare hjälper dig använda studietekniker och metoder som göra att du kommer igång med din utbildning. Tillsammans hjälper vi dig att nå dina mål och studieresultat.

Vem kan söka hit?

Till oss söker sig ungdomar med olika bakgrund från skola och arbetsliv. Av olika anledningar har de inte fullföljt sina gymnasiestudier och ibland inte heller uppnått fullständiga betyg från grundskolan. Känner du igen dig? Kanske vill du få till en förändring? Då vill vi gärna hjälpa till med att utforma en utbildning som passar just dig.

Utbildningen börjar med en fem veckor lång orienteringskurs förlagd i Second Chance Schools lokaler som ligger i Tyresö gymnasium. Syftet med orienteringskursen är att få branschkunskap, förberedas på att bli arbetstagare, få utvecklas som människa och få nya kunskaper inom områden som privatekonomi, service och bemötande, hälsa och mående samt psykologi. En stor del av orienteringskursen handlar om att vara en del av en grupp som är trygg och som stöttar varandra.

Våra lärare hjälper dig att hitta en arbetsplats med handledare, tänkt att passa just dig. Du kommer under din tid på SCS ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom det yrke och den bransch som du valt att utbilda dig inom.

Anmälan till Second Chance School

Är du intresserad av att börja hos oss? Fyll i anmälningsformuläret så kontaktar vi dig. Du hittar länken till anmälningsformuläret högst upp på sidan

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 september 2022