E-tjänster

Här har vi samlat e-tjänster som rör förskola/pedagogisk omsorg samt inkomständring.

Här ansöker du om plats till förskola/pedagogisk omsorg.

 

Här ansöker du om plats till förskola/pedagogisk omsorg, tjänsten är för dig som inte är folkbokförd i Tyresö.

 

Här kan du ändra din pågående ansökan (startdatum, lägga till/ta bort val).
När du loggat in ska du gå till "ärenden"

 

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av förskola. Efter du har loggat in gör du en ny ansökan.

 

Här besvarar du ett erbjudande om plats. Är man två vårdnadshavare som är folkbokförda på olika adresser så behöver båda vårdnadshavarna logga in och besvara erbjudandet.

 

Här registrerar du din uppsägning. 30 dagars uppsägningstid gäller. Har ni delad faktura så behöver respektive platsinnehavare säga upp sin egen plats.

 

Här registrerar/uppdaterar du din månadsinkomst. Det går att bakåtdatera 30 dagar som längst.

 

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om olika avsteg från kommunens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Du kan ansöka om utökad tid, rätt till placering, barnomsorg på obekväm arbetstid, behålla plats efter flytt från Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Hitta på sidan