Fornuddens skola

Fornuddens skola är en kommunal F–9 skola. Den nybyggda skolan stod klar i augusti 2021 och har 875 elever.

fornuddens skola

Om skolan

Fornuddens skola är en skola som är inriktad på att erbjuda alla elever mellan 6–16 år en kvalitativ, trygg och inkluderande utbildning. Vår målsättning är att ge varje elev möjligheten att utvecklas både akademiskt och personligt i högkvalitativ verksamhet.

Skolan är en av Sveriges modernaste F–9 skolor och är belägen i Tyresö kommun. Med 875 elever i en lärmiljö och skolgård med sjöutsikt är vi stolta över att uppnå hög måluppfyllelse och höga studieresultat.

Vår skolkultur präglas av en stark gemenskap, engagemang och samarbete mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg och stöttande lärmiljö där eleverna känner sig delaktiga och motiverade att utvecklas och lära.

Lär- och utemiljö

Med moderna, välutrustade och miljövänliga klassrum, laborationssalar samt gemensamma ytor kan vi erbjuda en inspirerande och kreativ miljö för elevernas lärande. Skolan har även en uppskattad skolgård med närhet till stora grönområden och lekplatser som främjar rörelse och rekreation vid Drevvikens park och strand. Skolan drivs med solceller och har miljövänliga inventarier och arbetar aktivt med källsortering i diverse olika projekt, här satsar vi på hållbarhet och rörelse med skolgårdslärare.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Skolans sociala kanaler

På skolans gemensamma instagramkonto kan du följa verksamheten från förskoleklass till årskurs 9. Här läggs ofta ut påminnelser och aktuell information.
De flesta av våra klasser har också egna, ej publika konton på sociala medier.

Instagram: @fornuddens_skola Länk till annan webbplats.

Följ det kreativa arbetet som sker i våra fina slöjd- och bildsalar samt i vårt kök på Instagram:

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 december 2023