Fornuddens skola

default

Fornuddens skola är en kommunal F–6-skola med cirka 400 elever. Till höstterminen 2021 öppnar nya Fornuddens skola som blir en F–9-skola.

Om skolan

Vi vill vara en trygg, utmanande och stimulerande arbetsplats för såväl barn
som vuxna. Alla som arbetar på skolan utgår från att god kunskapsutveckling börjar med goda relationer. Vi vill tillvarata samt väcka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Vi är en skola med lärandet i fokus och uppvisar också årligen mycket goda kunskapsresultat.

Rektor på Fornuddens skola är Kerstin Jacobsson.

Ny skola klar 2021

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Skolan beräknas tas i drift höstterminen 2021.

Mer information om bygget

Information till vårdnadshavare

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Elev- och föräldraenkäten 2020

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)

Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)

Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf)

Enkätresultat för elever finns ej för denna skola.

Följ Fornuddens skola på Instagram

Följ det kreativa arbetet som sker i våra fina slöjdsalar på Instagram och på Facebook:

Facebook: Fornuddens slöjdlänk till annan webbplats

Instagram: @fornuddensslojdlänk till annan webbplats

Följ också skolrestaurangens arbete på Instagram:
@fornuddensskolkoklänk till annan webbplats

De flesta av våra klasser har också egna, ej publika konton på sociala medier.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 februari 2021