Nyboda skola

Nyboda skola är en kommunal skola för årskurs 7–9 med drygt 400 elever centrala Tyresö. Här finns även profilklasser i musik (åk 4–9) samt i idrott och hälsa (åk 7–9).

Om skolan

På Nyboda skola har alla elever ha möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Vi växer tillsammans och skapar vår gemensamma framtid.

All vår personal vet att alla barn gör rätt om de kan och arbetar utifrån det synsättet. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ger det stöd som behövs för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Nyboda skola ska vara en trygg skola där arbetsro råder på lektionerna. Vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att motverka kränkningar och mobbning.

Inför skolvalet varje år erbjuder vi ett informationsmöte för årskurs 7 samt profilklasserna så ni kan besöka skolan och träffa våra pedagoger.

Profilklasser

Lär- och utemiljö

Skolbyggnaden från 2012 är välanpassad för att just vara en skola. Klassrummen är välrustade för undervisning och lärande.

Skolan har en skolgård med både fotbollsplan och en aktivitetsplan. För åk 4–6 finns även en rörelsebana samt material som tas fram på rasterna.

Skolan har en cafeteria som är öppen klockan 9–14 varje dag. Där kan elever köpa smörgåsar, drycker med mera. Intill finns det möjlighet till olika aktiviteter som biljard, pingis och spel

Tyresös anpassade grundskola

På Nyboda skola finns även anpassad grundskola årskurs 7–9 inhyst i lokalerna med en egen rektorsenhet.

Tyresö anpassad grundskola

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Skolans kanaler i sociala medier

Facebook @nybodaskola Länk till annan webbplats.

Instagram @nyboda_skola Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024