Fårdala skola

Fårdala skola är en liten kommunal F–6 skola där goda resultat, trygghet, gemenskap och glädje står i fokus.

Fårdala skola

Om skolan

Med höga förväntningar och rätt förutsättningar kan alla lyckas!

Fårdala skola är en grundskola nära Tyresö centrum. Vi har cirka 320 elever med två parallellklasser från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns även en kommunövergripande lärstudio med inriktning på tal och språk. Vi har nära till fin natur och till Tyresö kommuns utbud av kultur, hallar och aktiviteter. Vi arbetar i team med två mentorer och samverkanspersoner från fritids. Vi befinner oss i ett utvecklingsarbete i kooperativt lärande samt elevhälsa i varje vrå som implementeras steg för steg i alla klassrum. Det är ett spännande arbete som vi ser som långsiktiga fokusområden som gynnar utveckling och lärande. För oss är det ett främjande värdegrundsarbete.

Lär och utemiljö

Vi är en trivselskola vilket betyder att vi har utbildade trivselledare i alla årskurser från årskurs 2. Vi har två drivna medarbetare som driver arbetet på skolan. Två dagar i veckan så har vi trivselledarraster. Resultatet av det kan vi se i form utav mer lek, roligare och tryggare raster och färre konflikter. På vår trygghetsenkät så svarar en majoritet av eleverna att rasterna är roliga och de har någon att leka med.

Utomhus

Vi har en välanvänd bollplan samt en mycket uppskattad klätterställningen för de yngsta eleverna. Skolan ligger nära Alby fritidsområde som vi gärna besöker med jämna mellanrum.

Inomhus

Vi har en väl utarbetad fysisk lärmiljö som stöttar lärandet och möjliggör både enskilt arbete i form ”småkontor” vid behov och klassrumsundervisning .

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Följ Fårdala skola på Instagram

Detta är ett konto man behöver ansöka om att få tillgång
till, men vi godkänner alla förfrågningar.
@fardala_skola Länk till annan webbplats.

Förskoleklassen har ett eget konto
@fardalaskola_forskoleklassen Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024