Fårdala skola

Fårdala skola är en kommunal F-6-skola med cirka 300 elever.

Med höga förväntningar och rätt förutsättningar kan alla lyckas!

Fårdala skola är en liten F-6 skola där goda resultat, trygghet, gemenskap och glädje står i fokus. Utvecklingslusten är stor, både hos elever och personal och detta märks i ständigt pågående projekt på skolan. Fårdala skola vill erbjuda en verksamhet som bidrar till och hjälper alla barn att nå sin maximala kapacitet. Vi tror att barn kan, vi tror att vi kan och vi tror att tillsammans kan vi mer än man någonsin kan tro!

Elev- och föräldraenkäten 2018

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - elever (pdf)

Följ Fårdala skola på Instagram

Detta är ett konto man behöver ansöka om att få tillgång
till, men vi godkänner alla förfrågningar.
@fardala_skolalänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

När höstterminen startar den 20 augusti har vi en ny digital lärplattform, Vklass.

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi kommer skicka ut veckobrev via Vklass, och du hittar kalender, scheman och kontaktuppgifter i systemet.

Från och med terminsstart den 20 augusti kommer all frånvaroanmälan samt ansökan om ledighet att ske via Vklass. Senast den 3 september drar vi igång för fullt med Vklass.

Länk till tyreso.se/vklass

Rektor på Fårdala skola är Ulrika Mjörud.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Upp