Fårdala skola

Fårdala skola är en kommunal F-6-skola med cirka 300 elever.

Med höga förväntningar och rätt förutsättningar kan alla lyckas!

Fårdala skola är en liten F-6 skola där goda resultat, trygghet, gemenskap och glädje står i fokus. Utvecklingslusten är stor, både hos elever och personal och detta märks i ständigt pågående projekt på skolan. Fårdala skola vill erbjuda en verksamhet som bidrar till och hjälper alla barn att nå sin maximala kapacitet. Vi tror att barn kan, vi tror att vi kan och vi tror att tillsammans kan vi mer än man någonsin kan tro!

Elev- och föräldraenkäten 2017

Förskoleklass - Vårdnadshavare
Årskurs 2 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Elever

Följ Fårdala skola på Instagram

Detta är ett konto man behöver ansöka om att få tillgång
till, men vi godkänner alla förfrågningar.
@fardala_skolalänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

Via e-tjänster för grundskola kan du frånvaroanmäla, logga in i lärplattformen Unikum, ansöka om skolskjuts med mera.  

Rektor på Fårdala skola är Ulrika Mjörud.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Upp