Bergfotens skola

Bergfotens skola är en kommunal skola för årskurs F-6 med drygt 300 elever som ligger i centrala Tyresö.

Bergfotens skola

Om skolan

Bergfotens skola är skolan där varje elev blir sedd och accepterad som den är. All vår personal vet att alla barn gör rätt om de kan och arbetar utifrån det synsättet. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ger det stöd som behövs för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett av våra fokusområden är läsning.

Bergfotens skola är en trygg skola där arbetsro råder på lektionerna. Vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att motverka kränkningar och mobbning. Vårt fritidshem erbjuder en mängd varierade aktiviteter med hög kvalitet på fritidstid och under lov.

Inför skolvalet varje år erbjuder vi ett informationsmöte för förskoleklass så ni kan besöka skolan och träffa våra pedagoger.

Lär- och utemiljö

Ute
Vi erbjuder organiserade och vuxenledda rastaktiviteter med fast personal. Vi använder oss både av vår stora gård, närliggande skogsområden och parker. Den stora kuperad skolgård nyttjas på många olika sätt: lek, rörelse, undervisning och rekreation. Det finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som tas fram på raster.

Inne
Våra innemiljöer bjuder in till lärande och utveckling. Våra klassrum har standardutrustningar som gör det möjligt för ditt barn att känna sig väl förberedd på lektionsinnehåll utifrån sina förutsättningar.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Följ Bergfotens skola på Instagram

Vårt Instagramkonto ger insyn i verksamheten, direkt information och möjlighet till återkoppling.
@bergfotensskola Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 februari 2024