Bergfotens skola

Bergfotens skola

Bergfotens skola är en kommunal F-6-skola med cirka 300 elever.

Bergfotens skola har fokus på kunskap, trygghet och organiserade rastaktiviteter.

Vår värdegrund är ”En skola för var och en”.

För ökad trygghet har vi heldagsomsorg för elever i förskoleklass, fritidshemsverksamhet för årskurs 1-6 samt skolsamverkan i årskurs 1-3. I alla årskurser har vi delat klasslärarskap.

Elev- och föräldraenkäten 2017

Förskoleklass - Vårdnadshavare
Årskurs 2 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Elever

Följ Bergfotens skola på Instagram

Vårt Instagramkonto ger insyn i verksamheten, direkt information och möjlighet till återkoppling.
@bergfotensskolalänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

I Google Sites kan du hitta information från skola, fritidshem och förskoleklass. Här finns till exempel hembrev, läxor, kursplanernas mål och kalendarium samt information från ledningen.

Via e-tjänster för grundskola kan du frånvaroanmäla, logga in i lärplattformen Unikum, ansöka om skolskjuts med mera.  

Rektor på Bergfotens skola är Tina Bennet.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Upp