Bergfotens skola

Bergfotens skola

Bergfotens skola är en kommunal F-6-skola med cirka 300 elever.

Bergfotens skola har fokus på kunskap, trygghet och organiserade rastaktiviteter.

Vår värdegrund är ”En skola för var och en”.

För ökad trygghet har vi heldagsomsorg för elever i förskoleklass, fritidshemsverksamhet för årskurs 1-6 samt skolsamverkan i årskurs 1-3. I alla årskurser har vi delat klasslärarskap.

Skolstart

Välkommen till Bergfotens skola höstterminen 2018
Skolan börjar den 20 augusti kl. 9:00. Samling sker årskursvis i respektive klassrum. Eleverna slutar efter lunch.

Elev- och föräldraenkäten 2018

Förskoleklass - Vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - Vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - Vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - Elever (pdf)

Följ Bergfotens skola på Instagram

Vårt Instagramkonto ger insyn i verksamheten, direkt information och möjlighet till återkoppling.
@bergfotensskolalänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

När höstterminen startar den 20 augusti har vi en ny digital lärplattform, Vklass.

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi kommer skicka ut veckobrev via Vklass, och du hittar kalender, scheman och kontaktuppgifter i systemet.

Från och med terminsstart den 20 augusti kommer all frånvaroanmälan samt ansökan om ledighet att ske via Vklass. Senast den 3 september drar vi igång för fullt med Vklass.

Länk till tyreso.se/vklass

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Rektor på Bergfotens skola är Tina Bennet.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Upp