Hanvikens skola

Hanvikens skola är en F–6 skola med cirka 450 elever. Skolan ligger vackert belägen i ett villaområde vid kanten av ett skogsområde. Vi utbildar elever för att möta morgondagen samhälle. Vi vet att alla barn vill lyckas.

hanvikens skola

Om skolan

Vi är en skola som har ett starkt fokus på att ständigt utvecklas och förbättras.

Vår ambition är att möta alla elever där de befinner sig och ge dem möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. På skolan pågår ett nära samarbete mellan lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och ledning för att tillsammans arbeta för elevens bästa.

Vi arbetar digitalt från årskurs 3 där alla elever har tillgång till en bärbar dator. Parallellt har vi fysiska läromedel i alla ämnen. Vi följer aktuell forskning som visar att barn behöver böcker för viss del av sin inlärning.

Utöver detta har Hanvikens skola har många traditioner som ger oss en fin sammanhållning på skolan.

Lär- och utemiljö

Klassrummen är möblerade för att ge en tillgänglig lärmiljö och alla elever i årskurs 1–6 har egen bänk. Skolgården är stor och angränsar till ett skogsområde. Våra pedagoger flyttar ofta ut delar av sina undervisning för att få variation och stimulans för eleverna. En del av våra elever har utbildats till trivselledare och ansvarar för rastaktiviteter för alla elever. Vårt fritidshem erbjuder en mängd aktiviteter på eftermiddagstid och lov.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Skolans kanaler i sociala medier

Följ oss på Instagram!
@hanvikensskola Länk till annan webbplats.

Vår föräldraförening hittar du på Facebook.
Hanvikensff på Facebook Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023