Dalskolan

Dalskolan är en 7-9-skola i det lilla formatet med naturen inpå knuten. Klasserna är fördelade i tre årskursvisa arbetslag. Vi eftersträvar en trygg och god arbetsmiljö för både barn och vuxna som präglas av öppenhet, nyfikenhet och delaktighet.

Om skolan

Dalskolan är en liten skola där varje elev blir sedd och accepterad som den är. All vår personal vet att alla barn gör rätt om de kan och arbetar utifrån det synsättet.
Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ger det stöd som behövs för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Inför skolvalet erbjuder vi ett informationsmöte för blivande årskurs 7 så ni kan besöka skolan och träffa våra pedagoger.

Lär- och utemiljö

Skolbyggnaden har tre tydligt avgränsade områden, som också är respektive årskurs hemvist. I hemvisten har varje klass sitt hemklassrum, där eleverna har alla sin lektioner i teoretiska ämnen. De elever som behöver har en egen hemvist med väl anpassade lokaler och egna pedagoger.

Centralt på skolan ligger vårt elevcafé där elever kan köpa fika, låna sällskapsspel eller materiel för att använda på bollplanerna och pingisborden som finns på skolgården.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Följ Dalskolan på Instagram

Följ oss gärna på @Dalskolan_Tyreso Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2024