Tyresö skola

Tyresö skola är en kommunal skola för årskurs F–9 med cirka 660 elever som ligger på östra Tyresö.

Tyresö skola

Om skolan

Tyresö skola är en F–9 skola på östra Tyresö, med skogen inpå knuten och med gångavstånd till vacker slottsmiljö och havsvik. Skolgården är stor och inbjuder till varierade lekar och aktiviteter. Skolan präglas av goda studieresultat, hög trivsel och studiero.

Vi vet att det inte finns något mer inkluderande än en bra undervisning och vårt gemensamma mål, där vi alla bidrar i våra olika roller, är att skapa den bästa skolan för varje enskild elev. Vi arbetar tillsammans i årskursteam med ett starkt elevhälsoteam som stöd för lärare och elever. Till elevhälsoteamet hör också vår skolhund Eska, som jobbar två dagar i veckan.

Varje morgon erbjuds gratis frukost för de elever som vill. Det finns också ett elevcafé som sköts av vår socialpedagog där högstadieeleverna kan handla till exempel smörgås och te.

Inför skolvalet varje år erbjuder vi ett informationsmöte för förskoleklass och årskurs 7 där ni kan besöka skolan och träffa våra pedagoger.

Lär- och utemiljö

Skolan erbjuder en tillgänglig fysisk lärmiljö med tillgång till olika hjälpmedel och en undervisning som utgår ifrån att elever har olika behov för att tillgodogöra sig kunskap. Fritidshemmet och lärarna F–6 jobbar tätt tillsammans med skolsamverkan i sammansvetsade årskursteam med fokus på ett heldagslärande.

Skolgården är stor och varierad och inbjuder till olika lekar. På rasterna erbjuds organiserade rastaktiviteter.

Vi tar tillvara på styrkan i att vara en skola för skolår F–9 genom ett faddersystem: äldre elever fungerar som förebild för de yngre. De träffas årskursvis genom olika aktiviteter.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Skolans kanaler på Instagram

 

Via e-tjänster grundskola kan man ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 februari 2024