Strandskolan

Strandskolan är en kommunal F–9 skola med cirka 750 elever som ligger i Tyresö strand.

Strandskolan

Om skolan

Strandskolans vision ”Vi ger våra barn rötter och vingar” syftar till att vi ska vara en skola i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi ser är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta ditt barn utifrån sina förutsättningar utvecklas och lära så mycket som möjligt under sin tid hos oss.

”Vi ger våra barn rötter och vingar”


Varje människa behöver en stabil grund- rötter för att kunna möta livet och vara så trygg att man vågar anta nya utmaningar och pröva sina vingar.

På Strandskolan arbetar vi med en genomtänkt pedagogik för år F–9 utifrån skolans styrdokument och relevant forskning kring bland annat neurovetenskap, digital teknik och lärmiljöer. Vi står för ett arbetssätt förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en djup respekt för individen, en tro på att alla människor föds med många kompetenser och en vilja att göra bra ifrån sig.

Personalen arbetar i horisontella arbetslag vilket innebär att varje årskurs utgör ett eget arbetslag. Arbetslaget leds av en arbetslagsledare.

Strandskolans fyra hörnpelare

För att nå höga kunskapsresultat använder skolan fyra hörnpelare i arbetet.

  • Trygghet – elever lär sig bäst då de är trygga i sig själva och i den miljö de befinner sig i.
  • Ämnesövergripande arbete - vi bedriver ämnesövergripande undervisning för att skapa förutsättningar för lärande i ett större sammanhang.
  • Varierad undervisning – genom att arbeta med olika metoder i klassrummet skapar vi goda förutsättningar för inlärning.
  • Tydliga mål - genom tydliga mål för undervisningsämnena och lektionerna ger vi eleverna möjlighet att veta vart lärprocessen är på väg.

Lär- och utemiljö

Strandskolan har en vacker byggnad i en vacker miljö med fantastisk natur i nära anslutning till skolgården. Årskurs F–6 har tydligt avgränsade hemvister och årskurs 7–9 har sina lokaler på övervåningen. Vi har en god stämning på skolan och elevhälsoteamet samarbetar nära arbetslagen för trygghet och hög måluppfyllelse. Vi är en välfungerande organisation med helhetssyn på både kunskaper och elever. Med höga och positiva förväntningar på både elever och medarbetare når vi framgång. Vi aktiva elevråd som deltar i utvecklandet av skolan och våra lärmiljöer.

På rasterna kan de yngre eleverna vara med på aktiviteter på skolgården och låna material i vår bod medan de äldre eleverna har ett café med uppehållsrum.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Skolans kanaler i sociala medier

Följ Strandskolans verksamhet genom Strandskolans webbtidning Strandaren.
Strandaren Länk till annan webbplats.

Instagram: @strandskolantyreso Länk till annan webbplats.

Twitter: @strandaren Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster grundskola kan man ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024