Sofiebergsskolan

Sofiebergsskolan är en kommunal F–3 skola, tvåparallellig, med cirka 200 elever. Sofiebergsskolan är den lilla skolan med familjära känslan. Här är det lätt att se och nå alla. All personal känner alla barn på riktigt. Här en finns en stor trygghet i att barnen ser all personal kontinuerligt under hela sin skol- och fritidsdag.

Om skolan

Sofiebergsskolan strävar efter hög kvalitet i arbetet med de yngsta barnen från sex års ålder och uppåt. Vi har en lärare och två fritidspersonal knutna till varje förskoleklass. Skolan har grön flagg från Håll Sverige rent. Detta innebär att vi har ett medvetet och systematsikt miljöarbete på skolan. Skolan har en förstelärare i idrott och hälsa som tillsammans med personalen driver skolans rörelsesatsning. Vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och åtgärder för att motverka kränkningar och mobbing. Vårt fritidshem erbjuder aktiviteter av hög kvalitet på eftermiddagstid och under lov.

Lär- och utemiljö

Utomhus

Vi erbjuder organiserade och vuxenledda rastaktiviteter. Vi använder oss både av vår gård och av närliggande skogsområden och parker. Vi har en stor skolgård som nyttjas på många olika sätt för lek, rörelse, undervisning och rekreation. Det finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som tas fram på raster.

Inomhus

Våra innemiljöer bjuder in till lärande och utveckling. Våra klassrum har standardutrustningar som gör det möjligt för ditt barn att känna sig väl förberedd på lektionsinnehåll utifrån sina förutsättningar. Vi har en gemensam lektionsstruktur för att främja förutsägbarhet och likvärdighet oavsett vilken klass du går i.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

 

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023