Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Sofiebergsskolan

Sofiebergsskolan

Sofiebergsskolan är en kommunal, tvåparallellig F-3-skola med cirka 200 elever.

Sofiebergsskolan är den personliga skolan där trivsel och trygghet står i fokus. Alla som arbetar på skolan utgår från att god kunskapsutveckling börjar med goda relationer. Vi vill att varje elev ska möta en trygg och stimulerande lärandemiljö där de lär
sig att lära och våga, lyckas och misslyckas. Vi vill tillvarata samt väcka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig mer.

Elev- och föräldraenkäten 2018

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)

Sofiebergsskolan på Instagram

Följ arbetet i skolan och på fritidshemmet på vårt konto på Instagram: @sofiebergsskolantyresolänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

Vi använder det digitala verktyget Unikum för information mellan skola och hemmet.
Här kan du som vårdnadshavare till exempel hitta information som veckobrev, uppgifter om läxor, information från skolledningen och kursplanens mål.

Via e-tjänster för grundskola kan du frånvaroanmäla, logga in i lärplattformen Unikum, ansöka om skolskjuts med mera.  

Rektor på Sofiebergsskolan är Therese Wallén.

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 13 juni 2018
Upp