Njupkärrs skola

Njupkärrs skola är en F–6 skola med cirka 300 elever.

Kontaktuppgifter till Njupkärrs skola Länk till annan webbplats.

Om skolan

Njupkärrs skola är en liten skola där varje elev blir sedd och accepterad som den är. All vår personal vet att alla barn gör rätt om de kan och arbetar utifrån det synsättet.

Vi har höga förväntningar på våra elever och vi ger det stöd som behövs för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Njupkärrs skola är en trygg skola där arbetsro råder på lektionerna. Vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att motverka kränkningar och mobbning.

Vi erbjuder organiserade, vuxenledda rastaktiviteter och är en certifierad Trivselskola.

Vi visar våra elever världen genom upplevelsebaserat lärande, utflykter, museibesök och olika teman.

Vårt fritidshem erbjuder en mängd varierade aktiviteter med hög kvalitet på eftermiddagstid och under lov. Varje morgon erbjuds morgongymnastik för alla elever.

På Njupkärrs skola kan alla våra elever, kostnadsfritt, äta frukost innan skoldagen börjar.

Njupkärrs skola – en skola att växa i.

Rektor på Njupkärrs skola är Maria Larsson Busse.

Presentation om F-klass på Njupkärrs skola , 3.7 MB.

Ny skola planeras

En ny skola planeras att byggas där Njupkärrs skola ligger i dag. Under byggtiden flyttar elever och personal till en paviljongskola som uppförs vid Wättingestråket, nedanför Tyresö gymnasium. Beräknad byggstart är hösten 2024.
Se detaljplan och få mer information.
Detaljplan Njupkärr Länk till annan webbplats.

Information till vårdnadshavare

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter..

Mer information om Vklass

Elev- och föräldraenkäten 2020

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf) , 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)
, 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 2 - elever (pdf) , 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf) , 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 5 - elever (pdf) , 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Njupkärrs skola på sociala medier

Njupkärrs skola på instagram: @njupkarrs_skola Länk till annan webbplats.

Förskoleklassen på Instagram: @kristallennjupkarr  Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2023