Njupkärrs skola

Njupkärrs skola är en kommunal F–6 skola med drygt 250 elever.
Här visar vi våra elever världen genom upplevelsebaserat lärande, utflykter och museibesök samt genom olika teman.

Om skolan

Njupkärrs skola är en liten skola där varje elev blir sedd och accepterad som den är. All vår personal vet att alla barn gör rätt om den kan och arbetar utifrån det synsättet.

På Njupkärrs skola har vi höga förväntningar på våra elever och vi ger det stöd som behövs för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Vår målsättning är att skapa respektfulla och trygga relationer med samtliga elever. Vi stämmer kontinuerligt av att alla elever har minst en trygg vuxen att vända sig till under hela skoldagen.

Njupkärrs skola är en trygg skola där arbetsro råder på lektionerna. Vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att motverka kränkningar och mobbing. Mångfalden på skolan berikar och är en tillgång i vårt arbete med skolans viktiga demokratiuppdrag

Vårt fritidshem erbjuder en mängd varierade aktiviteter med hög kvalitet på eftermiddagstid och under lov.

På Njupkärrs skola kan alla våra elever, kostnadsfritt, äta frukost innan skoldagen börjar och varje morgon innan skolan börjar erbjuds rörelseaktiviteter för samtliga elever.

Inför skolvalet varje år erbjuder vi ett informationsmöte för förskoleklass så ni kan besöka skolan och träffa våra pedagoger.

Njupkärrs skola - en skola att växa i!

Ny skola byggs och flytt hösten 2024

En ny skola planeras att byggas där Njupkärrs skola ligger i dag. Under tiden den nya skolan byggs flyttar Njupkärrs skola hösten 2024 till en nybyggd, fullt utrustad och toppmodern skolpaviljong som uppförs vid Wättingestråket. Jämfört med de gamla lokalerna kommer skolpaviljongen erbjuda flera fördelar vad det gäller generösa utrymmen för elever och personal, grupprum, bibliotek, närhet till grönområden och mycket mer!
Njupkärrs skolpaviljong

Träffa två elever som redan idag går i en skolpaviljong i filmen nedan.

 

Lär- och utemiljö

Njupkärrs skola har en stor skolgård med varierad utemiljö. Här finns både skog, kuperad terräng samt ytor för sport, lekar och platser för lugn och ro.

Vår skog nyttjas gärna för både undervisning, rörelse och rekreation. Vi använder oss också av närliggande naturområden samt lekparker.

På samtliga raster erbjuder vi organiserade och vuxenledda rastaktiviteter. Vi är en certifierad trivselskola med fokus på att utveckla en god kamratskap genom lek och rörelse.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Följ Njupkärrs skola på Instagram

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2024