Stimmets skola

Stimmets skola är en kommunal F-6 skola och anpassad grundskola/grundsärskola årskurs 1–6 med cirka 330 elever.

Stimmets elever flyttar till gamla Fornuddens skola

Efter branden på Stimmets skola den 28 november flyttar grundskolans elever till gamla Fornuddens skolas lokaler tillfälligt. För eleverna i anpassad skola/grundsärskola finns lösningar i andra kommunala lokaler.

Information till vårdnadshavare går löpande ut i Vklass.

Busstransport till gamla Fornudden
Bussar erbjuds för transport till och från gamla Fornudden. Busstider från 10 januar.

Morgonbuss
måndag–fredag

6.30 - fritids

7.05 - fritids

7.35 - förskoleklass

7.40 - ettor

7.45 - tvåor

8.10 - treor

8.15 - fyra till sex

8.20 - fyra till sexEftermiddagsbuss
måndag–onsdag

14.00 - skola

14.30 - skola

14.45 - skola

15.30 - fritids/skola

16.00 - fritids

16.15 - fritids

16.45 - fritids

17.00 - fritids

17.45 - fritids


Eftermiddagsbuss
torsdag–fredag

14.00 - skola

14.30 - skola

Extrabuss endast fredagar: 14.45 - fritids/skola

15.15 - fritids/skola

15.30 - fritids

16.00 - fritids

16.15 - fritids

16.45 - fritids

17.00 - fritids

17.45 - fritids

Om skolan

På Stimmets skola arbetar vi utifrån vår vision och värdegrund:

Lust för lärande med hjärna och hjärta, Vi förenar tradition med förnyelse. Jag vill, jag kan, jag ska.

Kunskap – varje elev på Stimmets skola ska uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och utmanande, vilket vi anser är en förutsättning för lärande och utveckling.

Trygghet – på Stimmets skola ska alla elever känna sig trygga och sedda. Alla vuxna på Stimmet har ett gemensamt förhållningssätt, där utgångspunkten är allas lika värde.

Glädje – varje dag ska ge alla elever tillfällen till variation och utmaningar, som i sin tur skapar glädje och en nyfikenhet som följer dem resten av livet.

Rektor för Stimmets skola är Annika Nyblom.

Anpassad grundskola/grundsärskola

På Stimmets skola finns även anpassad grundskola/grundsärskola årskurs 1–6.
Rektor för grundsärskolan är Anna Nyström.

Tyresö anpassad grundskola/grundsärskola

Information till vårdnadshavare

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Mer information om Stimmets skola Länk till annan webbplats.

Elev- och föräldraenkäten 2020

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf) , 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf) , 168 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 2 - elever (pdf) , 156.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf) , 167.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 5 - elever (pdf) , 170.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolans kanaler i sociala medier

Följ oss på Instagram
@Stimmetssskola Länk till annan webbplats.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.  

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2023