Stimmets skola

Stimmets skola

Stimmets skola är en kommunal F-6 skola med cirka 330 elever.

Stimmets skola är tvåparallellig och består av många byggnader samt har en rymlig utemiljö. Skolan ligger centralt belägen nära Tyresö centrum med närhet både till naturen och kommunikationer samt olika idrottsanläggningar. Skolan erbjuder fritidshemsverksamhet för samtliga elever till och med år 6.

Skolans vision lyder "En skola för var och en, där alla
har en möjlighet och plats att utvecklas!"

Stimmets skola består av:

  • Grundskolan, förskoleklass-årskurs 6
  • Grundsärskolan, årskurs 1-6
  • Träningsskolan, årskurs 1-9

Grundsärskola och träningsskola i Tyresö

Elev- och föräldraenkäten 2017

Förskoleklass - Vårdnadshavare
Årskurs 2 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Elever

Skolans kanaler i sociala medier

Följ oss på Instagram
@Stimmetssskolalänk till annan webbplats

Information till vårdnadshavare

Vi använder Google Sites för information från skola till hemmet. Där
finns kontaktlistor till all personal, matsedel och övrig information

Via e-tjänster för grundskola kan du frånvaroanmäla, logga in i lärplattformen Unikum, ansöka om skolskjuts med mera.  

Rektor för Stimmets skola är Marco Suares.

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 27 mars 2018
Upp