Kumla skola

Fyra ungdomar tillsammans i trappa på Kumla skola.

Kumla skola är en kommunal grundskola för årskurs F–9 med drygt 700 elever som ligger i Trollbäcken.

Om skolan

Kumla skola är en Tyresö kommuns största grundskolor med drygt 700 elever från förskoleklass upp till årskurs 9.


”Tiden på Kumla skola ska utveckla varje elevs lärande och bli ett positivt minne för livet”


För oss innebär vår vision att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt utifrån kunskapskraven och att de ska trivas, känna sig trygga och utvecklas socialt.

Våra prioriterade områden är

  • delaktighet
  • inflytande
  • trygghet
  • studiero
  • hållbarhet.

Lär- och utemiljö

Vårt låg- och mellanstadium erbjuder organiserade rastaktiviteter som leds av vuxna. Vi har en lekplan som nyttjas till olika typer av lekar och sporter under rasterna.
Vi har också en kuperad skolgård som inbjuder till roliga lekar och vi har möjligheten att utnyttja närområdets parker och skogsområden.

Kumla skola moderniseras

Just nu pågår en renovering av Kumla skola där lärmiljöerna moderniseras för att möta framtidens behov. Det innebär att delar av skolan har sin undervisning i Fornuddens gamla skola. Vi ser fram emot att i högre utsträckning möta elevernas behov av en kreativ och stimulerande arbetsmiljö som inbjuder till samarbete och lustfyllt lärande.

Kumla skola moderniseras Länk till annan webbplats.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023