Kumla skola

Kumla skola är en kommunal F-9 skola med drygt 800 elever.

Fyra ungdomar tillsammans i trappa på Kumla skola.

Skolval 2021

Digitalt informationsmöte förskoleklass:

2 februari kl 17.30
Länk för att ansluta till mötet publiceras här inom kort. Ingen anmälan krävs.

Digitalt informationsmöte ÅK 7:

26 januari kl 17.30
Länk för att ansluta till mötet publiceras här inom kort. Ingen anmälan krävs.

Kumla skola är Tyresö kommuns största grundskola med drygt 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vår vision är att:

”Tiden på Kumla skola ska utveckla varje elevs lärande och bli ett positivt minne för livet”

För oss innebär det att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt utifrån kunskapskraven och att de ska trivas, känna sig trygga och utvecklas socialt.

Rektor på Kumla skola är Jonas Åkesson.

Höstterminen 2021 genomförs renovering av skolans kök och matsal.

Information till vårdnadshavare

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Elev- och föräldraenkäten 2020

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)

Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)

Årskurs 2 - elever (pdf)

Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf)

Årskurs 5 - elever (pdf)

Årskurs 8 - vårdnadshavare (pdf)

Årskurs 8 - elever (pdf)

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts.  

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 14 januari 2021