Kumla skola moderniseras

Sommaren 2023 påbörjades en renovering av Kumla skola. I den första etappen renoveras matsal, aulan samt högstadiets teoretiska salar.

Första etappen - höst och vinter

Låg- och mellanstadiet samt idrott, slöjd, hemkunskap och lärstudio kan i den första etappen ha kvar undervisning i sina lokaler med en tillfällig matsalslösning.

Högstadiets undervisning, år 7–9, flyttar ner till Fornuddens gamla skol där lokalerna anpassats för att bedriva verksamhet för högstadieelever. Eleverna kommer att få hemklassrum där de har sin huvudsakliga undervisning samt specialsalar för NO, teknik, musik, bild samt en studio för specialpedagogiskt stöd. Eleverna kommer att behöva förflytta sig till Kumla skola för att ha idrott, hemkunskap och slöjd. Lunch för högstadiets elever serveras i en lokal vid Fornuddens gamla skola.

Lärstudions verksamhet kommer att vara kvar på Kumla under hela byggtiden.

Renovering i flera etapper

När kök, matsal och högstadiets lokaler är färdiga ska även byggnaderna för de lägre årskurserna renoveras, något som ligger längre fram i tiden. Mer information kommer löpande till vårdnadshavare och elever.

Efter avslutad renovering och ombyggnation välkomnas gamla och nya elever till en modern, fin och förbättrad skola.

Läs mer om byggprojektet att renovera Kumla skola

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 september 2023