Kumla skola moderniseras

Sommaren 2023 påbörjades en renovering av Kumla skola. I den första etappen renoveras matsal, aulan samt högstadiets teoretiska salar.

Första etappen - höst och vinter

Låg- och mellanstadiet samt idrott, slöjd och hemkunskap har i den första etappen kvar undervisning i sina lokaler med en tillfällig matsalslösning.

Högstadiets undervisning, år 7–9, är nedflyttad till Fornuddens gamla skola där lokalerna anpassats för att bedriva verksamhet för högstadieelever. Eleverna kommer att få hemklassrum där de har sin huvudsakliga undervisning samt specialsalar för NO, teknik, musik, bild samt en studio för specialpedagogiskt stöd. Eleverna kommer att behöva förflytta sig till Kumla skola för att ha idrott, hemkunskap och slöjd. Lunch för högstadiets elever serveras i en lokal vid Fornuddens gamla skola.

Lärstudions verksamhet planeras att vara kvar på Kumla under hela byggtiden.

Andra etappen - planerad renovering från våren 2024

Efter beslut i januari om utökad budget för projektet ska även en totalombyggnation av hus M ske. I hus M går de lägre årskurserna, låg- och mellanstadiet, som kommer evakueras under byggtiden. Byggtiden planeras under läsåret 2024/2025.

Högstadiet kommer kunna flytta tillbaka från gamla Fornuddens skola till höstterminen 2024.

Mer information kommer löpande till vårdnadshavare och elever.

Efter avslutad renovering och ombyggnation välkomnas gamla och nya elever till en modern, fin och förbättrad skola.

Läs mer om byggprojektet att renovera Kumla skola

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 februari 2024