Krusboda skola

Krusboda skola är en kommunal F-6-skola med cirka 400 elever.

Vårt motto är ”Lärande för alla elever, i klassrummet”.

Varje elev ska mötas utifrån hens förutsättningar och behov med målet att alla elever ska nå så långt de kan på sin läranderesa. För oss går kunskapsutveckling och trygghet hand i hand.

Information till vårdnadshavare

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Elev- och föräldraenkäten 2018

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - elever (pdf)

Rektor på Krusboda skola är Birgitta Henriksson.

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 4 april 2019
Upp