Krusboda skola

Krusboda skola är en kommunal F–6 skola med 330 elever.

Om skolan

Vi har höga förväntningar på våra elever och vi erbjuder det stöd som behövs för att varje elev ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Skolan har pulspass som fysisk aktivitet för att stimulera inlärning.

Skolans värdeord är

  • respekt
  • ansvar
  • språk
  • trygghet.

Krusboda skola har skolhundar som pedagogiskt verktyg för skolans elever. Våra utbildade hundförare arbetar med skolhundarna för att stötta elever i lästräning, sociala relationer och självkänsla. En skolhund är en pedagogisk tjänstehund som bland annat kan fungera motivationshöjande, stimulera till såväl rörelse som koncentration och ge trygghet vid utflykter.

Skolan har två mindre undervisningsgrupper samt en central lärstudio.
Vårt fritidshem erbjuder varierade aktiviteter med hög kvalitet på eftermiddagstid och under lov.

Lär- och utemiljö

Utomhus

Skolan har organiserade och vuxenledda aktiviteter på rasterna. Personalen har ansvarsområden där eleverna varje dag möter samma personal vilket skapar trygghet för skolans elever. Ett grönt klassrum finns på gården, där elever odlar och lär sig om kompostering. Vi använder oss av närliggande skogsområden vid olika pedagogiska aktiviteter.

Inomhus

Våra innemiljöer bjuder in till lärande och utveckling. Färgerna är anpassade för att skapa lugn och studiero. Våra klassrum är utrustade med SMART Boards: interaktiva whiteboards.

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

 

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024