Krusboda skola

Krusboda skola

Krusboda skola är en kommunal F-6-skola med cirka 400 elever.

Vårt motto är ”Lärande för alla elever, i klassrummet”.

Varje elev ska mötas utifrån hens förutsättningar och behov med målet att alla elever ska nå så långt de kan på sin läranderesa. För oss går kunskapsutveckling och trygghet hand i hand.

Skolstart HT 2018

Välkommen till höstterminen 2018!
Måndagen den 20 augusti börjar eleverna kl 09.00 och skoldagen slutar kl 12.30.

Samling sker i respektive klassrum. Lunch serveras i skolan.

Elev- och föräldraenkäten 2018

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - elever (pdf)

Information till vårdnadshavare

När höstterminen startar den 20 augusti har vi en ny digital lärplattform, Vklass.

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi kommer skicka ut veckobrev via Vklass, och du hittar kalender, scheman och kontaktuppgifter i systemet.

Från och med terminsstart den 20 augusti kommer all frånvaroanmälan samt ansökan om ledighet att ske via Vklass. Senast den 3 september drar vi igång för fullt med Vklass.

Länk till tyreso.se/vklass

Rektor på Krusboda skola är Birgitta Henriksson

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Upp