Krusboda skola

Krusboda skola är en kommunal F-6-skola med drygt 350 elever.

Varje elev ska mötas utifrån hens förutsättningar och behov med målet att alla elever ska nå så långt de kan på sin läranderesa. För oss går kunskapsutveckling och trygghet hand i hand.

Rektor på Krusboda skola är Birgitta Henriksson.

Information till vårdnadshavare

I Vklass hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Elev- och föräldraenkäten 2020

Förskoleklass - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 2 - elever (pdf)
Årskurs 5 - vårdnadshavare (pdf)
Årskurs 5 - elever (pdf)

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Upp