Krusboda skola

Krusboda skola

Krusboda skola är en kommunal F-6-skola med cirka 400 elever.

Vårt motto är ”Lärande för alla elever, i klassrummet”.

Varje elev ska mötas utifrån hens förutsättningar och behov med målet att alla elever ska nå så långt de kan på sin läranderesa. För oss går kunskapsutveckling och trygghet hand i hand.

Elev- och föräldraenkäten 2017

Förskoleklass - Vårdnadshavare
Årskurs 2 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Vårdnadshavare
Årskurs 5 - Elever

Information till vårdnadshavare

Vi arbetar i lärplattformen Unikum för att kommunicera med elever och
vårdnadshavare. Här hittar du till exempel information om ditt barns kunskapsutveckling, veckobrev och information från skolan.

Via e-tjänster för grundskola kan du frånvaroanmäla, logga in i lärplattformen Unikum, ansöka om skolskjuts med mera.  

Tf rektor på Krusboda skola är Per Junelind.

Sidan publicerad av: Sandra Lindblom
Senast uppdaterad: 17 april 2018
Upp