Skrindans förskola

Förskolan Skrindan

Skrindans förskola består av fyra åldersindelade avdelningar och ligger i bostadsområdet Hanviken.

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Barnen ska utvecklas och inspireras socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara en medforskande pedagog. Vår gård ger möjlighet till motoriska utmaningar, utforskande och den uppmuntrar till lek och lärande.

Föräldraenkäten

Föräldraenkät Skrindan 2020 (pdf) , 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 juni 2020

Hitta på sidan