Skrindans förskola

Skrindans förskola består av fyra åldersindelade avdelningar och ligger i bostadsområdet Hanviken.

Förskolefasader och utemiljöer

Vi ger varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin utbildning. Barnen ska utvecklas och inspireras socialt, emotionellt och intellektuellt. De ska känna lust och glädje till lärande och vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen genom att vara en medforskande pedagog. Vår gård ger möjlighet till motoriska utmaningar, utforskande och den uppmuntrar till lek och lärande.

Skrindan har en kreativ verkstad där barnen får möjlighet att mötas och lära av varandra i en miljö utöver det som redan erbjuds på avdelningen. I verkstaden används mestadels återbruksmaterial där barnen får möjlighet att prova på skapande, konstruktion och utforskande. Vi har en utemiljö som ger möjlighet till motoriska utmaningar, utforskande och den uppmuntrar till lek och lärande.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 april 2023

Hitta på sidan